Valtionavustusta kävelyyn ja pyöräilyyn Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.1.2021 klo 15.00

Traficom on myöntänyt Espoon kaupungille kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta yhteensä n. 4,4 miljoonaa euroa (alv. 0 %) kahdelle vuosina 2020-22 toteutettavalla hankkeelle.

Suosittuja reittejä parannetaan

Kuitinmäentie
Merituulentien eteläpuolelle Hakamäentieltä itään Tykkitien alikulkukäytävälle rakennetaan uusi eroteltu jalankulku ja pyörätie 350 metrin matkalle. Samassa hankkeessa parannetaan nykyisen eteläpuoleisen pyörätien laatutasoa Koivu-Mankkaan tielle asti, ja väylällä erotellaan jalankulku pyöräilystä. Hankkeen myötä saadaan Merituulentien ja Kuitinmäentien eteläpuolelle seudullisten tavoitteiden mukaisesti eroteltu jalankulku- ja pyörätie reilun 5 kilometrin matkalla. Lisäksi Tykkitien alikulkua kehitetään avarammaksi ja viihtyisämmäksi ja alikulussa erotellaan jalankulku pyöräilystä Tapiolan keskustassa hyvin käytetyllä jalankulku- ja pyöräreitillä.

Tärkeä kulkuyhteys Kiviruukista Kivenlahteen

Tschetschulininportin alikulun kautta kulkeva Kiviruukinpolku on tärkeä yhteys jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Se mahdollistaa kulkemisen Länsiväylän pohjoispuolelta Kivenlahden keskustan palvelujen ääreen sekä uudelle Kivenlahden metroasemalle. Rakennettavan alikulun leveydellä ja valoaukoilla saadaan alikulusta turvallinen, avara ja viihtyisä. Lisäksi se kannustaa kävelyyn ja pyöräilyyn, vaikka alitettava matka on Länsiväylän useiden kaistojen alitse pitkä.

Avustukset osana Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa

Traficom jakaa vuosittain valtionavustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. Valtionavustusta myönnetään kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla.

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää.  Arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteet paranevat ja houkuttelevuus lisääntyy. Investointiohjelman kautta jaettiin kunnille valtionavustusta yhteensä 31,5 M€ (sis. alv).

Lisätietoa:

Kaupunkitekniikan keskuksen johtaja Harri Tanska p. 050 383 3209

Katusuunnitelma: Merituulentien jalankulku ja pyörätie välillä Pohjantie – Koivu-Mankkaan tie 

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Tapiola/Merituulentie_valilla_Pohjantie__KoivuMankkaan_tie/Merituulentien_jalankulku_ja_pyoratie_va(168854)

Katusuunnitelmia: Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-alueen katujen sis. Tschetschulinin portti (Kiviruukinpolku) https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Espoonlahti/Kivenlahti/Hoyrylaivantie_Merivirta_Kiviruukinkatu_(155574)