Uutta ja innostavaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.4.2018 klo 15.08

Espoon varhaiskasvatukseen palkataan 25 uutta, vakinaista lastentarhanopettajaa, jotka tulevat toimimaan varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajina. Lempinimeltään uudet opet ovat kiekuja.

Kiekujen työ luo tulevaisuutta

Monikielisyys on iso mahdollisuus Suomelle, Espoolle ja myös yksittäiselle lapselle, perheelle ja työntekijälle. Nyt uudenlainen työmuoto haastaa varhaiskasvattajat opettelemaan rinnakkaisopettajuutta ja muita samanaikaisopetuksen tapoja. Kiekujen työ luo tulevaisuutta yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa.

Espoolainen kiekutyö tulee kaikumaan kauas, sillä kiekun työpanosta ei lasketa lasten ja kasvattajien väliseen suhdelukuun. Tiettävästi missään muualla ei alle kouluikäisten lasten kielen oppimisen tukemiseen pistetä näin isoja paukkuja.

Työtä kehitetään hyviltä pohjilta: Espoossa on jo vankkaa kokemusta S2 -opetuksesta ja eskareiden inklusiivisesta valmistavan opetuksen ryhmistä.

Miksi tähän on päädytty?

Siksi, että Espoossa yli 20 % suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Määrän ennustetaan kasvavan 30 prosenttiin seuraavien 6-8 vuoden aikana.

Siksi, että varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavaan lainsäädäntöön on tullut viime vuosina merkittäviä muutoksia, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on uudistettu ja uudet normitasoiset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on julkaistu lokakuussa 2016. Molemmissa asiakirjoissa on määritelty selkeät kieli- ja kulttuurikasvatuksen tavoitteet.

Ja siksi, että Espoo -tarinassa tavoitteeksi on asetettu, että kaikki espoolaiset lapset ja nuoret saavat perheen taustasta tai varallisuudesta riippumatta päiväkodeista ja kouluista hyvät lähtökohdat elämään, jatko-opintoihin ja työhön.


Hae kiekuksi meille!