Uusiutuvan energian käyttö on lisääntynyt ja pyöräily on yhä suositumpaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.11.2017 klo 12.26

Espoossa maalämpökaivojen määrä kasvoi viidenneksen ja aurinkosähköjärjestelmien yhteisteho yli 50 prosenttia vuonna 2016. Samaan aikaan kivihiilen käyttö kaukolämmön tuotannossa väheni. Kulkutavoista eniten kasvoi keskusten välinen pyöräily.

Sähköverkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien ja maalämpökaivojen lukumäärät ovat kasvaneet Espoossa viime vuosina vauhdikkaasti. Maalämpökaivojen määrä kasvoi viime vuonna yli 20 prosenttia, ja vuodesta 2010 niiden määrä on kolminkertaistunut. Aurinkosähköjärjestelmien yhteisteho on noussut vuodessa yli 50 prosenttia ja vuodesta 2014 melkein viisinkertaiseksi.

Kaukolämmön tuotannossa kivihiilen käyttö väheni 10 prosenttia ja maakaasun osuus kasvoi 11 prosenttia vuonna 2016. Lisäksi öljyn käyttöä korvattiin puupelletin poltolla. Lämpöpumpuilla tuotetun kaukolämmön osuus oli noin 17 prosenttia. Suurin osa Espoon kaukolämmöstä tuotetaan kuitenkin edelleen fossiilisilla polttoaineilla.

Espoon asukasta kohden lasketut kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2016 jo neljättä vuotta peräkkäin. Voimakas väestönkasvu on kuitenkin kasvattanut päästöjen kokonaismäärää verrattuna vuoteen 1990, jota pidetään Espoon laskelmissa vertailuvuotena.

Pyöräily on yhä suositumpi tapa liikkua paikasta toiseen

Polkupyöräilyn ja kävelyn suosio on kasvanut henkilöautoilua voimakkaammin. Eniten on lisääntynyt pyöräily kaupunkikeskusten välillä. Myös Espoon ja koko pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on parantunut sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä siitä huolimatta, että seudun asukas- ja liikennemäärät ovat kasvaneet.

Kestävä kehitys Espoossa 2017 -tietoiskussa kuvataan kestävän kehityksen tilaa Espoossa ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten tunnuslukujen avulla. Tietoisku tarkempine tietoineen on luettavissa kaupungin verkkosivuilla sekä tilattavissa osoitteesta ymparisto@espoo.fi.

Lisätietoja:
Tuija Stambej, ympäristöasiantuntija, puh. 046 877 3420, tuija.stambej@espoo.fi
​Kestävä kehitys Espoossa 2017 -tietoisku