Uusi yhteisöllinen ja ympäristötehokas BoKylä-asuinkortteli Espoon Mäkkylään

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.10.2019 klo 9.56

Skanskan julkaisema 3.10.2019

Skanska suunnittelee Espoon Mäkkylään uutta asuinkorttelia, jonka lähtökohtana ovat Espoon hiilineutraaliustavoitteet ja jossa puurakentamisella on tärkeä rooli. Skanska sai alueelle suunnitteluvarauksen kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaokselta elokuussa 2019.

Havainnekuva BoKylä Mäkkylässä
BoKylä Mäkkylässä. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy.

Skanskan ehdotus BoKylä tuo Mäkkylään laadukkaita asumisratkaisuja moneen elämäntilanteeseen. Suunnittelualue sijaitsee Mäkkylässä korttelissa, joka vapautuu uuteen käyttöön, kun Boställskolanin toiminta siirtyy Leppävaaran koulukeskus Monikkoon sen valmistuttua. Kaavakehitys BoKylä-konseptisuunnitelman pohjalta etenee Espoon kaupungin ja Skanskan yhteistyönä.

BoKylä-konseptisuunnitelma toteuttaa yhteisöllistä ja kohtuuhintaista asumista kylämäisessä ympäristössä, josta on hyvä yhteys luontoon. Konseptin lähtökohtana ovat Espoon hiilineutraaliustavoitteet ja niiden saavuttaminen elinkaaritaloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Puurakentamisella on tässä tärkeä rooli.

Skanska on laatinut ehdotuksen yhteistyössä A-Kruunun, arkkitehtitoimisto Konkretin ja konseptointitoimisto Pentagon Designin kanssa. Ehdotus luotiin yhteistyössä vuorovaikutteisten työpajojen avulla. Ehdotuksen pääteemoiksi määriteltiin yhteisöllisyys, kylä, luontosuhde sekä Espoon arvot ja identiteetti. Näiden teemojen pohjalta Skanska tuo BoKylään ympäristötehokkaita BoKlok-koteja ja A-Kruunulla on suunnitteilla sinne uutta ryhmävuokra-asumista.

Suunnitteilla oleva uusi asuinalue kylänraitteineen täydentää nykyistä kaupunkirakennetta ja tarjoaa myös ympäröivien alueiden asukkaille mahdollisuuden hyödyntää uuden alueen toimintoja ja lähipalveluja. BoKylä on sopiva vastapari Leppävaaran aluekeskukselle, jonka palvelut ovat kuitenkin vain kahden kilometrin päässä.

Skanskan suunnitelmassa yhteisöllisyys ja toimiva naapurusto ovat kylän tärkeitä lähtökohtia. Aluesuunnitelma tarjoaa erinomaiset puitteet yhteisön rakentumiselle ja yhdessä tekemiselle. Alueen nykyisillä ja tulevilla asukkailla on tärkeä osa kaavoitusvaiheen ja suunnitteluprosessien aikana.

”BoKlok-puukerrostalot sopivat erinomaisesti BoKylään. BoKlokin perusideana on ympäristötehokas, yhteisöllinen ja viihtyisä asumismiljöö, joka tarjoaa laadukasta kohtuuhintaista omistusasumista”, sanoo BoKlokin Suomen maajohtaja Kati Valtonen.

”BoKylästä on suunniteltu ilmeikäs kokonaisuus, jossa puusto ja kasvillisuus tuodaan osaksi asuinympäristöä. Espoon Mäkkylä on kaiken kaikkiaan kehittyvä kaupunginosa, ja uskomme, että BoKylästä tulee haluttu asuinpaikka”, toteaa A-Kruunun toimitusjohtaja Jari Mäkimattila.

Espoon kaupunki haki alueen toteuttamiseen ehdotuksia hakumenettelyllä, johon tuli yhteensä 12 ehdotusta. Valintaperusteena oli kokonaiskonsepti, jonka tulee olla toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös mm. ehdotuksen soveltuvuuteen olemassa olevaan ympäristöön, kortteleiden ja rakennustyyppien massoitteluun, viihtyisyyteen, pihojen, pysäköinnin ja liikenteen toimiviin järjestelyihin, kohteelle lisäarvoa tuottaviin innovaatioihin sekä energiatehokkuuteen.

Alueelle on kaavailtu kaikkiaan rakennettavan noin 400 uutta kotia vuoteen 2026 mennessä.

”Konseptin vahvuutena nähtiin erityisesti kylämäinen tunnelma, jota valittu puumateriaali hienosti tukee. Lisäksi kylänraitti sekä sen länsipäähän sijoittuva kylätalon ja päivittäistavarakaupan muodostama pienimittakaavainen toriaukio sitovat alueen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tämä antaa hyvät lähtökohdat varsinaisen asemakaavamuutoksen suunnittelulle”, toteaa projektinjohtaja Mika Rantala Espoon kaupungilta.

Leppävaara