Uusi tieliikennelaki astuu voimaan – nämä asiat muuttuvat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.6.2020 klo 10.04

Uuden tieliikennelain astuessa voimaan 1.6.2020 monilla herää varmasti kysymyksiä siitä, miten uusi laki näkyy liikenteessä ja Espoon katukuvassa. Listasimme tähän artikkeliin tärkeimmät muuttuvat asiat.

Liikennemerkkien ulkoasu muuttuu

Liikennemerkkejä ei ole uudistettu aikoihin ja niiden on haluttu muistuttavan enemmän yleiseurooppalaisessa liikennemerkkisopimuksessa määriteltyjä malleja. Uudistuksen myötä liikennemerkeistä tulee selkeämpiä, havainnollisempia ja helpommin luettavia.

Vanhassa tieliikenneasetuksessa säädettyjä liikennemerkkejä saa käyttää 10 vuoden ajan uuden lain voimaantulosta. Poikkeuksena tähän ovat merkit C12 (polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty) ja C15 (jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty), jotka otetaan käyttöön uuden lain voimaan tullessa.

  

Uudet liikennemerkit C12 ja C15.

Espoon kaduilla muutokset tulevat näkymään hitaasti, mitä tulee liikennemerkkien ulkoasuun. Nykyisiä hyväkuntoisia liikennemerkkejä käytetään siirtymäsäännöksien puitteissa. Sitä mukaa kun liikennemerkkien kunto heikkenee ja niitä rikkoutuu, niin niitä ryhdytään vaihtamaan ulkoasultaan uuden lain mukaisiksi.

Uusi laki tuo mukanaan 50 uutta liikennemerkkiä

Uudella liikennemerkillä B7 (väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa) osoitetaan, että ajoneuvon ja raitiovaunun on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää.

Uusi liikennemerkki E28 (pyöräkatu) osoittaa, että ajettaessa ajoneuvolla liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla on polkupyöräilijälle annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.

    

Uudet liikennemerkit B7 ja E28.

Katso kaikki uudet liikennemerkit Traficomin sivuilta.

Pyörätien jatke

Nykyisin pyöräilijä ei pysty päättelemään ylityspaikan tiemerkinnöistä, onko voimassa pyörätieltä ajoradalle tulevan väistämisvelvollisuus vai onko autoille osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä.

Laissa uutena säännöksenä on, että pyörätien jatke merkitään vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä B5 (väistämisvelvollisuus risteyksessä, eli "kärkikolmio"), B6 (pakollinen pysäyttäminen, eli "Stop-merkki" tai B7 (väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa).

Toisin sanoen, jatkossa pyöräilijä tietää olevansa aina etuajo-oikeutettu autoilijaan nähden, mikäli ylityspaikkaan on tiemerkinnöin toteutettu pyörätien jatke.

Uusi laki antaa kahden vuoden siirtymäajan toteuttaa pyörätien jatkeen tiemerkinnät uuden lain mukaisiksi. Espoossa pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti pyörätien jatkeen tiemerkinnät uuden lain mukaisiksi, mutta alkuvaiheessa täytyy erityisesti pyöräilijöiden olla edelleen tarkkaavaisia ja varovaisia, sillä uusittavia tiemerkintöjä on paljon. Vanhan ja uuden lain mukaisia käytäntöjä on siis alkuvaiheessa käytössä sekaisin.

Tiemerkinnät muuttuvat valkoisiksi

Keltaista väriä käytetään vain uuden lain myötä vain tilapäisten liikennejärjestelyjen yhteydessä ja pysäyttämisrajoituksien osoittamiseen.

Ennakointivelvollisuus tienkäyttäjälle

Uudessa tieliikennelaissa on uusi pykälä (4 §), joka koskee tienkäyttäjän ennakointivelvollisuutta. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Auton pysäköinti mahdollistuu myös tien vasemmalle puolelle

Taajamassa vasemmalle puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisella tiellä, mikäli se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

Pysäköintikiekko ei enää ole pakollinen

Mikäli pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkillä, pysäköijän on ilmoitettava pysäköintinsä alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla. Laki ei enää velvoita käyttämään pysäköintikiekkoa, vaan esimerkiksi paperille kirjoitettu alkamisaika on hyväksytty tapa ilmoittaa alkamisaika.

Muista pyörän takavalo

Polkupyörässä tulee olla kesäkuusta alkaen myös punainen takavalo hämärällä tai näkyvyyden ollessa huono.

Liikenteenohjauslaitteen asettaminen

Muulle kuin maantielle, kadulle tai muulle kunnan hallinnoimalle tielle liikenteenohjauslaitteen asettaa jatkossakin tienpitäjä saatuaan siihen ensin kunnan suostumuksen.

Tienpitäjä on näissä tilanteissa tieosakas tai kiinteistö, jonka piiriin tie kuuluu. Uutena asiana kunnan suostumuksen saatuaan edellä mainitulla taholla on velvollisuus ilmoittaa tieto uudesta liikenteenohjauslaitteesta Väylävirastolle.

Lue lisää aiheesta

Jokainen meistä on tienkäyttäjä niin jalankulkijana, pyöräilijänä, autoilijana tai jollakin muulla kulkuneuvolla liikkuessaan. Uusiin säännöksiin ja liikennemerkkeihin kannattaa tutustua ennakkoon. Uudesta tieliikennelaista ja sen muutoksista löytyy kattavasti tietoa Traficomin sivuilta.