Uudet digikokeilut alkavat vaiheittain loppuvuodesta alkaen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.10.2019 klo 16.04

Espoossa on alkamassa uusia digikokeiluja vaiheittain, niiden toteutussuunnitelmat valmistuvat loppuvuodesta 2019 ja alkuvuodesta 2020. Kaikista 57 digikokeilukilpailussa annetusta, Espoon kaupungin Digiagendan kriteerit täyttäneistä ehdotuksista kymmenen on edennyt jatkosuunnitteluun.

Kaikki kymmenen jatkosuunnitteluun edenneet ideat toteuttavat Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa. Niiden joukossa on ehdotuksia, jotka edistäisivät ja kehittäisivät

  • kaupungin palveluja
  • yritysten toimintaa ja yrittäjyyttä
  • järjestöjen toimintaa

Ehdotusten teemat koskevat opetuksen, varhaiskasvatuksen, yrityspalveluiden, nuorisopalveluiden ja kaupungin liikenteen kehittämiseen liittyviä palveluja. Myös tulkkauspalvelut kaupungin eri palveluissa ovat tulevien kokeilujen keskiössä.

Asukkaita kutsutaan testaajiksi – seuraa viestintää

Osa toteutukseen valittavista kokeiluista alkaa jo loppuvuodesta, mutta osa vasta ensi vuoden puolella.

”Kun valinnat on tehty, viestimme Espoon verkkosivuilla ja some-kanavissa, millaisia konkreettisia kokeiluja on alkamassa, millä aikataululla ja kuinka asukkaat voivat osallistua niihin. Etsimme testaajiksi paitsi kaupungin ja yhteistyökumppanien henkilöstöä, myös loppuasiakkaita eli palvelujemme käyttäjiä. Luvassa on infoja eri puolilla Espoota, ja viestimme osallistumisen mahdollisuuksista Espoon some-kanavissa ja verkkosivuillamme”, kertoo Digiagendan kehittämispäällikkö Valia Wistuba.

Espoon väestö ja vieraskielisten osuus kasvavat ja asukkaat ikääntyvät. Kaupungin lähtökohtana on kehittää asukas- ja asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja, jotka ovat tarjolla ajasta, paikasta ja kielestä riippumatta ja siten helpottavat arjen sujumista.

Digiagendan kokeiluilla Espoon kaupunki haluaa tunnistaa markkinoilla toimivia tulevaisuudenratkaisuja vastaamaan kaupungin ydinpalvelujen ja -toimintojen tarpeisiin ja niiden kehittämisen. Kokeilujen kautta kaupunki pyrkii oppimaan ja keräämään tietoa ja kokemusta kokeiltavista ratkaisuista.

”Tarvitsemme avuksemme uudenlaisia ratkaisuja, jotta pystymme vastaamaan väestönkasvun tuomiin haasteisiin asiakkuus- ja kustannusvaikuttavasti tarjoten hyvää ja ennakoivaa, hyvinvointia tukevaa palvelua. Avainasemassa ovat yhteistyö koko espoolaisen yhteisön eli asukkaiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa sekä uuden teknologian hyödyntäminen. Kokeilujen kautta saamme myös tietoa esimerkiksi hankintojen tueksi, sanoo palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen.

Espoo toteuttaa digikokeilunsa yhteiskehittämisen keinoin, Make with Espoo -kutsun mukaisesti.

Lisätietoa:

Kehittämispäällikkö Valia Wistuba, valia.wistuba@espoo.fi , 043 8252905

Palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi, 046 8772871