Työllisyyskonsertti Sello -hanke käynnistyi vauhdikkaasti

12.1.2016 klo 9.30

Uudenlaisen työllistämiskonseptin kehittäminen on alkanut lupaavasti Espoossa. Espoon kaupungin työllisyyshankkeessa kehitetään työnantajien tarpeisiin sopivaa rekrytointimallia, jolla työllistetään työttömiä työnhakijoita.

Työllisyyskonsertti Sello -hanke toimii kauppakeskus Sellossa, jossa yritykset tarjoavat työkokeilupaikkoja espoolaisille työttömille työnhakijoille. Hanke etsii tarjolla oleviin paikkoihin niistä kiinnostuneita työnhakijoita ja valmentaa heitä työnhakuun ja työelämään.

Yritykset haluavat työllistää

Toiminta käynnistyi viime marraskuussa, ja tähän mennessä jo noin 70 yritystä kauppakeskus Sellosta ja sen ympäristöstä haluaa tarjota työkokeilupaikan. Useissa yrityksissä on myös halua palkata työntekijöitä onnistuneen työkokeilun jälkeen. Työllistymisiä tapahtui jo viime keväänä, kun toimintaa pilotoitiin muutaman yrityksen kanssa.

Hankkeen palvelut ja työkokeilupaikat ovat tarjolla yli 12 kk työttömänä olleille sekä nuorisotakuun piiriin kuuluville työnhakijoille - alle 25-vuotiailta ja alle 30-vuotiailta vastavalmistuneilta ei edellytetä pitkää työttömyyttä. Palveluun voi hakeutua TE-toimiston kautta tai ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijään esimerkiksi sähköpostilla, osoite on tyollisyyskonsertti@espoo.fi. Työkokeilusopimuksia on tehty tähän mennessä parikymmentä, joten paikkoja on vielä tarjolla. Työkokeilumahdollisuuksista tiedotetaan Espoon kaupungin nettisivuilla säännöllisesti.

Työkokeilut yrityksissä edistävät työttömien työnhakijoiden asemaa työmarkkinoilla. Työkokeilu saattaa johtaa suoraan työllistymiseen, ja se on myös mahdollisuus tutustua alaan ja ammattiin, punnita omia uravaihtoehtoja ja lähteä opiskelemaan. Työnantajille hankkeeseen osallistuminen on mahdollisuus löytää uusia hyviä työntekijöitä normaalia rekrytointia vaivattomammin. Kaupan ja palvelujen alalle tarvitaan tulevaisuudessa lisää työvoimaa, vaikka tällä hetkellä työllisyystilanne onkin vielä haasteellinen.

Lisätietoja ja yhteystiedot hankkeen nettisivuilla: www.espoo.fi/tyollisyyskonsertti

Työllisyyskonsertti Sello -hankkeen rahoittavat Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Euroopan sosiaalirahasto) ja Espoon kaupunki. Hanke jatkuu 30.9.2017 saakka.