Lupapalvelut yrittäjille

Espooseen sijoittuva tai Espoossa jo toimiva yritys tai yrittäjä voi tarvita toiminnan alkaessa tai muuttuessa erilaisia lupia kaupungilta. 

Yritystoiminta saattaa edellyttää myös muiden viranomaisten myöntämiä lupia. Lisätietoa muista kuin kaupungin myöntämistä elinkeinotoiminnan luvista saat YritysEspoosta.

Rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät luvat ja ohjeet

Ohjeita rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä luvista ja ohjeista.

  • lyhytaikainen maanvuokraus ja maankäyttöluvat
  • rakentamiseen liittyvät luvat
  • rakennuspaikkaa koskevat muut toimenpide-, purkamis- tai maisematyöluvat
  • myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteiden toimenpideluvat
  • poikkeamispäätökset ja suunnitteluratkaisut asemakaava-alueen ulkopuolella oleville alueille
  • maa-ainesluvat
  • muut kuin rakennuspaikkaa koskevat maisematyöluvat
  • ilmoitukset ja luvat elinkeinotoiminnan aloittamisesta (esim. elintarvikemyymälän, kaupan, ravintolan tai muun elintarviketuotannon käynnistäminen)
  • ympäristölupa, jos kyseessä on ympäristöä kuormittava toiminta.
  • muut ympäristöön liittyvät lupa- ja ilmoitukset (mm. meluilmoitukset)

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan luvat

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan yritysten luvat myöntää Aluehallintovirasto. Kaupungilla on velvollisuus valvoa joitain alan yksityisiä palveluntuottajia, kuten vanhusten palvelujen ja mielenterveyspalvelujen tuottajia. Näiden palveluntuottajien on tehtävä kaupungille ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta Espoon kaupungin alueella.

Yritykset voivat ilmoittautua palveluntuottajaksi sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän kautta. Ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta espoo.fi/parastapalvelua.

Leirintäalueen perustaminen ja laajentaminen

Leirintäalueen perustamiseen ja laajentamiseen liittyvistä luvista voit tiedustella kaupungin liikuntatoimesta.

Yksityiset koulut

Espoon kaupungin opetustoimi antaa lausunnot Espooseen perustettavista yksityisistä kouluista, joille halutaan valtion tuki ja todistuksenantamisoikeus. Luvan myöntää valtioneuvosto.

Opetustoimen yhteystiedot