Kilpailutuskalenteri

Lista ei ole ajan tasalla ja se päivitetään kevään 2019 aikana.

Espoon kaupunki aloittaa alla lueteltujen hankintojen kilpailutuksen valmistelun kuluvan tai tulevan vuoden aikana. Kilpailutuksen valmisteluun kuuluu markkinakartoitus ja usein markkinavuoropuhelut toimittajien kanssa. Markkinavuoropuheluista voidaan ilmoittaa Hilma-ilmoituskanavalla ja niihin liittyen voidaan lähettää kutsu sähköpostitse myös suoraan toimittajille.

Hankinnan valmisteluvaiheessa toimittajilla on mahdollisuus kertoa palveluistaan ja tuotteistaan sekä saada tietoa valmisteltavasta hankinnasta. Valmisteluvaihe on toimittajille paras ajankohta tuoda esille omia näkökulmiaan hankintaan liittyen ja päästä näin vaikuttamaan hankinnan sisältöön.

Tarjouspyyntö hankinnasta julkaistaan Hilma-ilmoituskanavalla noin 3-9 kuukautta hankinnan valmistelun aloittamisen jälkeen. Ilmoitetut hankinnan valmistelun aloitusajankohdat ovat arvioita. Mikäli toimittaja haluaa olla yhteydessä tiettyyn hankintaan liittyen, voi asiasta olla yhteydessä sähköpostiosoitteeseen hankinta@espoo.fi.

Hankinnan nimi kevät 2019 Mahdollinen aloittaminen
Yleisten alueiden ylläpidon autopalvelut 1/2019