Rekrytointituki tasaa työttömän henkilön työllistämisestä syntyviä palkkauskustannuksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.4.2018 klo 15.03

Espoon rekrytointituki

Espoon rekrytointitukea voidaan myöntää yrityksille, jotka palkkaavat espoolaisen työttömän työnhakijan määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Rekrytointitukea maksetaan työnantajalle tasaamaan työttömän henkilön työllistämisestä työsuhteen alussa syntyviä palkkauskustannuksia. Tukea voidaan myöntää sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen, jolla ei ole oikeutta TE-toimiston myöntämään palkkatukeen esimerkiksi työttömyyden keston tai muun syyn vuoksi.

  • Rekrytointituen määrä on 800 € kuukaudessa. Tuen määrä ei saa ylittää työnantajalle syntyviä palkkauskustannuksia.
  • Tukiaika on enintään kuusi kuukautta, kuitenkin enintään työsopimuksen aika.
  • Tuella palkattavan työnhakijan on oltava espoolainen työtön työnhakija, jonka työnhaku TE-toimistossa on ollut voimassa vähintään yhden päivän ennen työsuhteen alkamista.
  • Työajan tulee olla vähintään 18h/vko
  • Työnantajan on täytettävä samat irtisanomisia ja lomautuksia koskevat edellytykset, kun palkkatukea myönnettäessä.
  • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto ei ole myöntänyt työnhakijalle palkkatukea palkkakustannuksiin samanaikaisesti.


Lisätietoja: palkkatuki@espoo.fi