Verkkoapu kiinnostaa arabiankielisiä espoolaisia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.10.2020 klo 8.43

Espoon kaupunki kokeili maalis −elokuussa 2020, voisiko kohdennetulla verkkopalvelulla tavoittaa arabiankielisiä nuoria ja heidän perheitään nykyistä paremmin. Kokeilu opetti, että chat-palvelu yhdistettynä verkkosivuihin voisi täydentää erikielisille ja -ikäisille asiakasryhmille tarjottavia palveluita.

Kokeilussa testattiin, miten Haya.fi-verkkosivut ja niillä julkaistut videosisällöt ja chat-palvelu tavoittavat espoolaisia arabiankielisiä nuoria ja pystytäänkö heitä tukemaan verkon kautta erilaisissa hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vahvistamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Monia sivuilla kävijöitä kiinnosti mahdollisuus tehdä sivuilta löytyvä huolikartoitus. Verkkosivujen arabiankieliset, nuorille ajankohtaisista aiheista tuotetut videot koettiin hyödyllisiksi ja niitä katsottiin paljon. Kerran viikossa avoinna olleessa chat-palvelussa kaupungin arabiankieliset asiantuntijat osasivat vastata hyvin yleisimpiin nuoria askarruttaneisiin kysymyksiin ja ohjasivat heitä tarvittaessa muihin palveluihin.

Palvelu keräsi puolen vuoden kokeilujaksolla lähes 4 000 asiakaskäyntiä. Huolikartoituksia tehtiin suomeksi ja arabiaksi yhteensä 905 ja chat-keskusteluja käytiin 16. Videoita katsottiin yhteensä 2 287 kertaa.

Kokeilu osoitti, että chat-palvelua tulisi laajentaa useammalle päivälle, jotta nuoret löytäisivät sen paremmin. Samalla palvelumuoto tulisi tutummaksi ja ohjaisi myös uusia nuoria sen pariin.

Matalan kynnyksiä kaikille espoolaisille

”Espoon kaupungin tavoitteena on tarjota eri elämäntilanteisiin sopivia, matalan kynnyksen palveluja kaikille. Luonnollisesti myös eri kieli- ja kulttuuriryhmät huomioiden”, toteaa projektipäällikkö Sari Hammar Espoon perhe- ja sosiaalipalveluista.

Kaupunki tavoittaa nuoria esimerkiksi koulujen ja vapaa-ajantoiminnan yhteydessä. Koulut, nuorisotilat, harrastuspaikat ja asiointipisteet toimivat hyvinä tiedonlevityskanavina, joiden kautta kohdennettua verkkopalvelua voidaan markkinoida nuorille ja heidän perheilleen.

Arabiankielisten nuorten verkkopalvelun kokeilu opetti, että helposti tavoitettavissa oleva, tarpeeksi kattavasti auki oleva chat-palvelu yhdistettynä verkkosivujen kautta saatavaan materiaaliin voisi hyvin soveltua täydentämään erikielisille ja -ikäisille asiakasryhmille tarjottavia palveluita.

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin sivistystoimen, sosiaalipalvelujen ja Zoturi Oy:n kanssa.

Kokeilu oli osa Espoon digiagendan kokeiluja, joilla pyritään kehittämään kaupungin palveluja digitaalisia ratkaisuja ja uutta teknologiaa hyödyntäen. Espoo testaa digikokeiluissaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja, kuten verkkopalveluja, robotiikkaa, chat-palveluja ja chatbotteja.

Espoon kaupunki kehittää jatkuvasti sosiaali- ja sivistystoimen palvelujaan sekä kokonaisuutena kaikkia asiointipalvelujaan. Kaupunki harkitsee vastaavan chat-palvelun jatkokehittämistä ja hankintaa lähivuosina.

Lisätietoja

Arabiankielisten nuorten verkkopalvelukokeilu:

  • projektipäällikkö Sari Hammar, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, perhe- ja sosiaalipalvelut, sari.hammar@espoo.fi, puh. 040 506 6249 
  • opiskeluhuollon päällikkö Terhi Pippuri, Espoon kaupungin sivistystoimi, terhi.pippuri@espoo.fi, puh. 043827 2471
     

Digiagendan kokeilut:

  • kehittämispäällikkö Valia Wistuba, Espoon kaupungin palvelukehitysyksikkö, valia.wistuba@espoo.fi, puh. 043 825 2905