Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvopalkinto TASSU Espoon monikieliselle koronapuhelinneuvonnalle sekä nuorten Haaveleirille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.9.2020 klo 15.03

Monikielinen koronapandemian puhelinneuvonta voitti Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan myöntämän Espoon kaupungin työyhteisöjen TASSU-palkinnon. Espoon kaupungin ostopalvelujen tai muiden espoolaisten kolmannen sektorin toimijoiden sarjassa TASSU-palkinnon sai nuorille suunnattu Haaveleiri.

Palkinnon myöntää Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka kiitti monikielisen puhelinneuvonnan vastanneen yllättävässä tilanteessa syntyneeseen tiedon, neuvonnan ja tuen tarpeeseen.

Koronapuhelinneuvontaa 15 eri kielellä

Espoon kaupungin vieraskielisten palveluiden kehittämisen projektipäällikön Sari Hammarin mukaan pandemian alussa haasteena oli, että samaan aikaan kun asiointipisteitä ja kohtaamispaikkoja suljettiin ja palveluita supistettiin, kysymyksiä heräsi entistä enemmän.

”Espoon perhe- ja sosiaalipalvelujen eri toimijoiden, kaupungin muiden toimialojen sekä eri järjestöjen vapaaehtoisten kanssa rakensimme monikielisen palvelukokonaisuuden, joka koostui puhelinneuvonnasta, tiedotteista ja koteihin lähetetyistä kirjeistä. Monikielisen infon sydän oli puhelinneuvonta, jossa vastattiin 15 kielellä erilaisiin kysymyksiin liittyen muun muassa toimeentuloon, terveyteen, kouluihin ja lupa-asioihin”, Sari Hammar kertoo.

Uusi palvelu polkaistiin käyntiin nopeasti, muutamassa viikossa.

”Puhelinneuvonta saatiin nopeasti auki kaupungin monimuotoisen ja kielitaitoisen henkilöstön avulla. Kielitaitoisia neuvojia löytyi muun muassa kaupungin suljetuista toimipaikoista, kuten kirjastoista, sekä järjestöistä. Teimme kaikki puhelinneuvontaa etänä, ja työtämme tuki muun muassa yhteinen sähköinen työtila, jonka kautta sai nopeasti apua muilta neuvojilta”, kirjastoneuvoja Carola Snell sanoo.

Haaveleiri on sateenkaarinuorten oma leiri

Espoolaisten asukkaiden ehdottaman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteon voitti Espoon seurakuntien, Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyön Snellun, Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ja Helsingin Pride-yhteisön kanssa yhteistyössä toteutettu nuorten Haaveleiri. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja sukupuoltaan pohtivien nuorten vertaistukileiri on järjestetty nyt kahtena vuonna, tänä vuonna leiri jäi maaliskuussa väliin koronan takia. Leiriläisiä on ollut vuosittain 35.

”Sateenkaarinuorille tavallisille leireille osallistuminen voi olla haasteellista. Erityisesti nuoret ovat kiitelleet Haaveleirien turvallista ilmapiiriä. Tällä hetkellä Suomessa eivät vielä muut tahot järjestä vastaavanlaista toimintaa. Osallistujia onkin ollut pääkaupunkiseudun lisäksi myös muun muassa Pohjois-Suomesta”, Espoonlahden seurakunnan nuorisodiakoni Hanne Malkki toteaa.

Pienryhmien keskusteluiden lisäksi leirillä vietetään nuotioiltoja, pelataan, harjoitellaan kädentaitoja, lauletaan, saunotaan ja uidaan.

”Leirillä on syntynyt myös monia ystävyyssuhteita”, Hanne iloitsee.

Palkintojen saajat ja palkintojen myöntäjät ryhmäkuvassa.
 

Palkinnon suojelijana toimii kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, joka onnittelupuheessaan totesi:”Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteoilla muutetaan maailmaa. Monikielinen koronainfo sekä Haaveleiri ovat oivallisia tällaisia tekoja. Espoo-tarinan mukaisesti Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Yhteistyö kumppaneiden kanssa takaa tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Molemmissa nyt palkittavissa teoissa yhdistyvät nämä kaksi edellä mainittua asiaa täydennettynä arvostavalla vuorovaikutuksella.”  Kuvassa vas.  Eveliina Cammarano, Risto Hämäläinen, Irina Golysheva, Jukka Mäkelä, Mio Korhonen, Hanne Malkki, Hannu Heikkinen, Carola Snell, Kaarina Salonen, Soumya El Ansari, Hare Kapuce, Paula Harle, Maria Tiilikkala, Mohamed Ghonam, Irina Preis, Misong Oksana. Kuvaaja Mirja Aukee.

TASSU-palkinto myönnetään konkreettiselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteolle

TASSU-kilpailussa on kaksi sarjaa. Espoon kaupungin työyhteisöt voivat osallistua kilpailuun joko omalla tai yhteistyökumppanin tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusteolla. Työyhteisöjen omia hakemuksia saapui tänä vuonna kolme. Toiseen kilpailusarjaan espoolaiset palvelujen käyttäjät lähettivät kuusi ehdotusta Espoon kaupungin ostopalvelujen tai muiden espoolaisten kolmannen sektorin toimijoiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisäävistä teoista.

Espoon monikielinen puhelinneuvonta sekä Haaveleiri saavat molemmat palkinnoksi 1000 euroa yhteiseen kehittämiseen.

Espoon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Reilu meininki työssä ja elämän muilla alueilla 2017-2020 edellyttää, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tavoitteet juurtuvat Espoon kaupungissa käytäntöön. Myös Espoo-tarinassa on sitouduttu vahvasti näiden arvojen edistämiseen positiivisen ihmiskäsityksen ja arvostavan vuorovaikutuksen linjauksilla.

Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on ideoinut TASSU-palkinnon, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi espoolaisia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja. Palkinto jaetaan kerran vuodessa.

Viime vuonna TASSU-palkinnon saivat Espoon kaupunginkirjaston ja Riilahden toimintakeskuksen yhteinen hanke sekä Niceheartsin Naapuriäidit-konsepti.

Vuonna 2018 TASSU-palkinnon voitti Espoon nuorisopalvelujen vihapuheen vastainen projekti ja yhteistyökumppanien sarjan voitti Dementiakoti Villa Tapiola Oy:n digitarina, joka kertoo asukkaan elämäntarinan ja vahvistaa hänen identiteettiään. Vuonna 2017 palkinnon sai Entressen kirjaston lastentiimi lukuinnon tukemisesta ja muusta toiminnasta.