Työllisyyden kuntakokeilun aloitus siirtynee kahdella kuukaudella - Espoo oli valmis aloittamaan 1.1.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.12.2020 klo 11.34

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö koskien hallituksen esitystä työllisyyden edistämisen kuntakokeiluksi on valmistunut. Hallituksen esityksestä poiketen mietinnössä ehdotetaan, että kuntakokeilu alkaisi 1.3.2021 ja kestäisi kesäkuun 2023 loppuun saakka. Aiemman aikataulun mukaan kuntakokeilun piti alkaa 1.1.2021. 

Valiokunta toteaa mietinnössä, että työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kokeilukuntiin ei vuoden alkuun mennessä todennäköisesti saada siirrettyä työ- ja elinkeinotoimistoista henkilöstöä siten, että kokeilualueen kuntien asiakkaiden palvelut ja etuuskäsittely voitaisiin turvata kokeilun alusta lähtien. Lisäksi valiokunnan mukaan on käynyt ilmi, että työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmä URA:aa ei saada vuoden alusta käyttöön kunnissa, mikä saattaa aiheuttaa puutteellisia tai vääriä työttömyysetuuksia koskevia ratkaisuja. Valiokunta ei pidä tätä hyväksyttävänä ja ehdottaa, että laki työllisyyden kuntakokeilusta tulee voimaan vasta 1.3.2021. Tällöin kokeilu myös alkaisi kaikkien kokeilualueiden kunnissa samanaikaisesti. Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. Eduskunnan on määrä hyväksyä kokeilulaki joulukuun 2020 aikana.

Espoo oli valmis aloittamaan 1.1.2021

"Espoolla oli hyvä valmius aloittaa kokeilun aiemman aikataulun mukaan 1.1.2021. Myös tämän hetken työllisyyskehitys on sellainen, että haluaisimme kokeilun palveluvalikoiman ripeästi käyttöön. Kokeilun valmistelu kuitenkin jatkuu yhdessä verkoston kanssa, vaikka aloituspäivä siirtyisikin. Me emme jää odottelemaan, vaan laadimme napakan suunnitelman uusi aikataulu huomioiden. Lisäksi käymme aktiivista vuoropuhelua TE-toimiston kanssa, jotta saamme siirtymäajan asiakastyön hoidettua sujuvasti", sanoo Espoon työllisyyspalvelujen päällikkö Hilla-Maaria Sipilä.  

Asiakkuuden siirtyminen ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä 

Kesäkuun 2023 loppuun asti kestävän työllisyyden kuntakokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.  

Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti.  Asiakkuuden siirtyminen TE-toimistolta kuntakokeiluun ei siis vaadi työnhakijalta erikseen toimenpiteitä.

Tiedotamme kokeilun alkamisajankohdasta heti, kun se varmistuu. 

Yhteyshenkilö

Hilla-Maaria Sipilä
Espoon työllisyyspalvelujen päällikkö
hilla-maaria.sipila@espoo.fi

Lisätietoa