Taidepajat hitsasivat yhteen opiskeluhuollon johtoryhmää

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.7.2020 klo 7.00

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen opiskeluhuollon johtoryhmä vahvisti tiimiytymistään taidepajoissa. Espoossa kokeillaan, miten erilaiset taiteelliset menetelmät tukevat sekä työyhteisöjä että yksittäisiä työntekijöitä erilaisissa tilanteissa, kuten muutoksissa.

– Tiimiytymisen lisäksi tavoitteenamme oli peilata ja vahvistaa johtoryhmän jäsenten minäkuvaa ja roolia esimiehenä sekä käsitellä muutosta. Meillä on nuori tiimi, johtoryhmänä olemme työskennelleet yhdessä vasta vuoden. Niin sanotun perinteisen johtamisvalmennuksen rinnalla halusimme kokeilla, mitä luovalla tekemisellä ja taiteen keinoin voisi saavuttaa, opiskeluhuollon päällikkö Merja von Schantz avaa tavoitteita.

Espoonlahden aluekuraattorin Hannele Kuokkasen ja aluepsykologin Mikko Lähteenmäen mukaan valokuvauksella, maalaamisella ja savea muovaamalla saavutettiin tavoitteita mainiosti.

– Esimerkiksi piirtämällä vapaata viivaa tai ottamalla voimaannuttavia valokuvia irrottauduimme arkityöstä ja keskityimme hetkeen. Ennen luovaa työskentelyä pajojen vetäjät taiteilijat Riika Pikkuvirta ja Sari Laitinen pitivät alustuksen päivän aiheesta, josta keskustelimme yhdessä. Kokoonnuimme yhteensä kolmen kertaa ja päivien aikana juttelimme muun muassa siitä, miten luova prosessi voi auttaa ongelmanratkaisussa, Hannele ja Mikko kertovat.

Luovaa heittäytymistä

Henkilöstön kehittämistä tukevien taidepajojen tarkoituksena ei ole maalata Gallen-Kallelan jalanjäljissä mestariteoksia. Henki on rento, salliva ja kannustava.

– Suhtauduin aluksi hieman varovasti, sillä olen aina ollut mielestäni huono kuvaamataidossa. Ohjaajat osasivat kuitenkin heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien luoda luottamuksellisen ilmapiirin, jossa oli helppo heittäytyä ja luopua vanhoista ennakkoluuloista, Hannele kertoo.

– Mietin ennen aloittamista, että taide on kyllä aika kaukana omasta työstäni aluepsykologina. Huomasin, että taidepajoista sai hyviä keinoja ja välineitä, joita voisi käyttää omassa työarjessa apuna pysähtymiseen ja välimatkan ottamiseen. Taide auttoi minua tuottamaan uusia ideoita työhöni. Näitä työkaluja voisi soveltaa myös omassa johtamisessa, Mikko miettii.

Taide istuttaa kehityksen ituja

Taidepajat istuttivat opiskeluhuollon johtoryhmään useita eri prosessien ituja.

– Jo se, että olimme toistuvasti yhdessä pidemmän aikaa ja poissa omista työhuoneistamme, tiivisti johtoryhmäämme tiiminä. Työkaverit tulivat tutummiksi, vaikkemme itsestämme toisillemme varsinaisesti uutta kertoneetkaan, Mikko sanoo.

– Tiimiytyminen on prosessi, joka tästä jatkuu. Taidepajat sysäsivät sitä hyvin eteenpäin, Hannele miettii.

Taiteelliset menetelmät vahvistivat myös johtoryhmäläisten minäkuvia sekä tukivat esimiesroolin ottamista. 

– Näiden asioiden työstäminen edellyttää toki vielä lisää käsittelyä ja pohtimista. Johtajaksi kasvu vaatii aina jatkuvaa prosessointia, Merja, Hannele ja Mikko toteavat.

Espoon kaupungin Taiteelliset menetelmät henkilöstön kehittämisessä -projektin tavoitteena on lisätä innovatiivisuutta, parantaa hyvinvointia ja kasvattaa arvostavaa vuorovaikutusta. Kokeiluissa menetelminä käytetään esimerkiksi draamaa, voimaannuttavaa valokuvausta tai maalausta ja ohjaajina toimivat ammattitaiteilijat.