Palkitsevaa työtä perheiden tukemiseksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.2.2021 klo 13.16

Jos espoolaisen perheen arjessa on haasteita esimerkiksi lapsen vuorokausirytmissä, rajojen asettamisessa, syömisessä, nukkumisessa tai vaikka uhma- tai murrosiän melskeissä, kaupungin perhesosiaalityön ammattilaisilta saa neuvoja.

”Tuemme perheitä matalalla kynnyksellä muun muassa vanhemmuuteen, parisuhteeseen, perhe-elämään tai lapsiin liittyvissä asioissa kokonaisvaltaisesti”, johtava sosiaalityöntekijä Emmi Kankaanmäki kertoo.

Vapaaehtoisia tukipalveluita perheille

”Lapsiperheille suunnatut palvelumme ovat aina vapaaehtoisia. Joku perheenjäsen itse voi toivoa muutosta arkeen tai perhe tulee asiakkaaksemme esimerkiksi neuvolan, koulun tai varhaiskasvatuksen ohjaamana”, perhesosiaalityön sosiaaliohjaaja Jenni Tarpila ja sosiaalityöntekijä Jaana Nyman avaavat.  

”Vanhemmilla voi olla omia haasteita ja lapsilla omia, joihin lähdemme yhdessä perheen kanssa hakemaan erilaisia ratkaisuja. Perheet ja heidän tarpeensa ovat aina erilaisia, samoin toimivat auttamisen polut vaihtelevat. Se tekee tästä työstä mielenkiintoista. Joskus jo pienet ratkaisut arjessa voivat muuttaa tilannetta parempaan suuntaan”, Jaana jatkaa.

Konkreettista apua perheille

Emmi, Jaana ja Jenni kokevat työnsä hyvin palkitsevana ja merkityksellisenä.

”Tässä työssä näkee konkreettisesti, miten perheiden tilanteet muuttuvat parempaan suuntaan”, Emmi miettii.

”Koska palvelumme ovat aina vapaaehtoisia, perheet suhtautuvat niihin pääsääntöisesti myönteisesti, usein yhteydenottoamme jopa odotetaan. Vaikka asiat voivat olla raskaitakin, asiakkaat usein kiittävät tuesta. Autamme perhettä kokonaisvaltaisesti ja teemme tiivistä yhteistyötä erilaisissa verkostoissa ja muun muassa järjestöjen kanssa. Tarvittaessa autamme asiakasta eteenpäin muiden palveluiden pariin. Esimerkiksi täysi-ikäistyvän nuoren ohjaamme tarvittaessa aikuissosiaalityön tai muiden sopivien palveluiden piiriin”, Jenni kertoo.

Jaana Nyman peso

”Pohdimme tarvittaessa eri toimijoiden kanssa, miten voimme yhteistyössä auttaa juuri tätä perhettä. Perheiden tilanteet voivat olla joskus haasteellisempiakin ja esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien kanssa toimimme läheisessä rajapinnassa lastensuojelun kanssa”, Jaana sanoo. 

”Työ perhesosiaalityössä on mielenkiintoista ja sopivan itsenäistä. Tarvittaessa tukea saa aina tiimiltä ja esimieheltä. Emme istu vain toimistolla, tai nyt koronaikana etäkonttorilla, vaan liikumme usein koko Espoon alueella ja osallistumme asiakkaan yhteistyötahojen kanssa pidettäviin neuvotteluihin”, hän jatkaa. 

Työtä kehittävällä otteella

Espoon perhesosiaalityössä töitä tehdään jatkuvalla kehittävällä otteella. Henkilöstö on mukana ja osallistuu aktiivisesti työn kehittämiseen. Syksyllä 2020 perhesosiaalityössä uudistettiin palveluita.

”Meillä aloitti uusi omien palveluiden tiimi, jonka kautta voimme tarjota erityisen tuen tarpeessa oleville perheille perhetyötä ja kotipalvelua eli apua lasten- ja kodinhoitoon omasta tiimistämme ostopalvelujen sijaan. Tämä nopeuttaa ja helpottaa perheen tilannetta, kun apu löytyy nopeammin meidän omasta yksiköstämme ja ostoprosessin hoitaminen jää pois”, Emmi avaa.

Toinen tuore uudistus ovat Case Caféet.

”Kuka tahansa perhesosiaalityön työntekijä voi tuoda joka toinen viikko pidettävään Case Caféehen asiakkaan suostumuksella tilanteen, jonka ratkaisemiseksi mietimme yhdessä moniammatillisesti erilaisia vaihtoehtoja. Asiakas voi myös itse ehdottaa kysymyksiä, joihin toivoo vastauksia isommalta porukalta”, Emmi ja Jenni kertovat. 

”Myös oma ammattitaito kehittyy jatkuvasti moniammatillisessa työyhteisössä ja erilaisissa koulutuksissa. On aivan mahtavaa, kun voi koko ajan oppia uutta. Työskentelemme laajalla kentällä perheiden tukemiseksi. Aloittaessani työt keväällä 2020 minut perehdytettiin työhön todella hyvin. Hyvä alku työhön kantaa pitkälle”, Jenni miettii.

Jenni Tarpila peso
”Osa sosiaaliohjaajan työtä on myös asiakkaiden käytännön tapaamisten ja päätösten kirjaamista”, tällä hetkellä osittain etätöitä kotikonttorilla tekevä Jenni valottaa.