Oppimisen ilo tarttuu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.3.2021 klo 9.00

Otaniemen lukion kemian lehtori Anu Penttilä valittiin vuoden 2021 matemaattisten aineiden opettajaksi. Kemianopettajan työssä kiehtoo työn monipuolisuus.

Otaniemen lukion kemian lehtorilla Anu Penttilällä on takanaan kiireiset kuukaudet. Koronapandemia on mullistanut lukio-opetuksen etäopetukseksi, ja itse opetuksen oppimisen seuranta on sen takia hyvin erilaista kuin ennen. Kiirettä on lisännyt myös Espoon opetussuunnitelman kemianopetuksen suunnittelu. Anu on ollut mukana työryhmässä, joka on suunnitellut juuri Espoon opetussuunnitelmaa.

”Jatkossa kemianopetuksessakin toimintatavat muuttuvat, ja esimerkiksi hyvinvointi otetaan entistä paremmin huomioon”, Anu kertoo.

Anu päätyi työstämään uutta opetussuunnitelmaa muun muassa oman kiinnostuksensa takia.

”Kemiassa kiinnostaa sen monipuolisuus. Aineessa on matemaattisia laskuja ja teorian opettelemista, mutta myös kokeellisuutta ja kemian mallinnusta. Opetussuunnitelma muuttuu syksyllä 2021, joten ajattelin, että on hyvä olla kartalla siitä, mitä kaikkea tuleman pitää”, hän pohtii.

Modernit, uudet tilat innostavat

Kiitostakin hyvin tehdystä työstä on ropissut. Viimeisimpänä Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry valitsi Anun vuoden 2021 matemaattisten aineiden opettajaksi.

Anulla on pitkä tausta kemianopettajana. Olarin koulussa ja lukiossa hän ehti työskennellä vuodesta 1996, ja työpaikka vaihtui Otaniemen lukioksi syksyllä 2019, kun Olarin lukio ja Pohjois-Tapiolan lukio yhdistettiin. Nykyisin Otaniemen lukio on matematiikan ja luonnontieteiden erikoislukio.  

”Meillä on todella modernit, hienot tilat ja esimerkiksi laboratoriot, joista sekä opettajat että oppilaat pitävät paljon. Otaniemi on myös paikkana inspiroiva, sillä olemme käytännössä yliopiston kyljessä. Alueella on paljon yrityksiä ja hyvät yhteydet”, Anu kertoo.

Mieleenpainuvia hetkiä

Itse työtä Anu luonnehtii hyvin antoisaksi. Tavallisesti kemian opettajan työpäivään kuuluu muun muassa tuntien valmistelua, laboratoriotöiden ohjeiden suunnittelua ja testaamista ja tietokoneohjelmien opettelua. Myös Wilma-viesteihin vastaaminen, oppimisen seuranta ja toiminnan suunnittelu muiden opettajien kanssa ovat tärkeä osa työpäivää.

”Opettajan työ on välillä rankkaa, mutta ehdottomasti palkitsevaa. Parasta työssä ovat opiskelijat ja heidän intonsa ja oppimisen ilo. Haasteellista taas on se, että uudistuksia tulee melko tiuhaan tahtiin.”

Uran varrelle on mahtunut lukuisia mieleenpainuvia hetkiä.

”Palkitsemistilaisuudet ovat jääneet hyvin mieleen, samoin se, kun opettaessa pääsee eräänlaiseen flow-tilaan. Myös jotkin kommellukset kuuluvat mieleenpainuvien kokemusten joukkoon. Esimerkiksi butaanihappopullon avaaminen ja etanolinpalamis- demo ovat varmasti jääneet oppilaidenkin mieleen.

Anu Penttilä, Anu Penttilä

Otaniemen lukion kemian opettajan Anu Penttilän työpäivä on monipuolinen. Siihen kuuluu opetuksen ohella esimerkiksi tuntien valmistelua, laboratoriotöiden ohjeiden suunnittelua ja testausta sekä hallintoon ja yhteydenpitoon liittyviä töitä. Anun mielestä työn paras puoli ovat opiskelijat, heidän intonsa ja ilo oppimisestaan.

Juttu ja kuva on julkaistu alunperin Espoon kaupungin henkilöstölehdessä Espressissä 1/2021 (verkkolehti ei ole saavutettava). 

Teksti Pi Mäkilä
Kuva Sami Heiskanen