Opinnäytetyö

Espoon kaupungin työpaikkojen toimintaa kehitetään jatkuvasti. Opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen onkin monia mahdollisuuksia.

Espoon kaupungin opinnäytetyöaiheita tarjotaan alan opiskelijoille rekrytointijärjestelmän ja Aarresaaren kautta. Myös suora yhteydenotto kiinnostuksen kohteena olevaan yksikköön kannattaa.