Juniorimalli

Espoon kaupungilla on oma juniorimalli, jonka tarkoituksena on saada nuoret kiinnostumaan työskentelystä Espoon kaupungilla sekä helpottaa heidän pääsemistään kaupungin palvelukseen.

Opiskelun loppuvaiheessa oleva tai vastavalmistunut voidaan ottaa juniorimallin mukaiseen työsuhteeseen korkeintaan kahdeksi vuodeksi.

Juniorille nimetään oma työpaikkakouluttaja, joka perehdyttää hänet työtehtäviinsä ja julkishallinnossa työskentelemiseen.

Espoon kaupunki ilmoittaa haussa olevista juniorimallin mukaisista tehtävistä rekrytointijärjestelmässä. Tunnistat juniorimallin mukaisen tehtävän siitä, kun nimikkeen perässä on maininta "juniorimallin mukainen tehtävä".