Ohjaamotalon työntekijöiden oivalluksista syntynyt toimintamalli voitti kaupungin Innovaatiokilpailun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.9.2020 klo 11.07

Ohjaamotalon työntekijöiden arjen havaintojen ja oivallusten ohjaamina syntyi palkittu toimintamalli, joka tavoittaa työttömät nuoret ja aktivoi heidät tehokkaasti moniammatillisella yhteistyöllä. Mallissa kiteytyy koko Ohjaamotalon idea: monialainen, nuorilähtöinen ja matalan kynnyksen palvelu, joka huomioi nuoren elämän kaikki osa-alueet.

Aktivointipäivien taustalla on Työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan velvoite laatia aktivointisuunnitelma henkilön kanssa, jonka työttömyys on pitkittynyt. Vielä kaksi vuotta sitten alle 30-vuotiaiden espoolaisten nuorten aktivointisuunnitelmat tehtiin pääosin TE-toimiston tiloissa. Vaikka kutsu aktivointisuunnitelman tekoon lähtee nuorille velvoittavana, vain pieni osa kutsutuista saapui paikalle. Tyhjäkäyntiä oli paljon. Paikalla saattoi olla neljä TE-toimiston ja sosiaalitoimen virkailijan muodostamaa työparia, mutta koko päivän aikana vain viisi asiakasta.

Vuonna 2018 espoolaisia aktivointiehdon täyttäviä nuoria alettiin kutsua aktivointisuunnitelman tekoon Ohjaamotaloon. Ajatuksena oli, että ympäristöä vaihtamalla nuoria saataisiin enemmän paikalle. Ohjaamotalo ei ole virasto eikä näytä sellaiselta, nuori saa kahvia ja on lupa rentoutua.

"Aloitimme kokeilun pienimuotoisena, kerran kuussa yhden työparin voimin. Ensimmäisen päivän aikana tehtiin heti noin 20 aktivointisuunnitelmaa. Pian mukaan alkoi tulla lisää toimijoita, niin kaupungin eri yksiköistä kuin kolmannelta sektorilta", kertoo yksi idean äideistä, Ohjaamotalon TE-asiantuntija Tea Melin.

Nyt aktivointipäivistä on muodostunut messumainen ja helposti lähestyttävä tapahtuma, joka toimii myös verkoston kohtaamispaikkana. Tunnelmaa ovat kiitelleet sekä nuoret että yhteistyöverkosto.

Kumppanit mahdollistavat jokaisen nuoren kohtaamisen yksilöllisesti ja kiireettömästi

Sen lisäksi, että nuoria tavoitetaan nyt aiempaa enemmän, monen eri toimijan läsnäolo mahdollistaa seuraavasta työllistymiseen tähtäävästä askeleesta sopimisen heti paikan päällä. Nuoren tilanne etenee nopeammin ja hän sitoutuu paremmin yhdessä sovittuihin tehtäviin.

"Varsinaisen aktivointisuunnitelman laatimisen jälkeen voin saattaa nuoren suoraan sellaisen henkilön luo, jonka edustamasta palvelusta hän hyötyy. Nuori voi ohjautua esim. EMY:n kautta peli-iltaan tai Vamos Espoon pienryhmävalmennukseen. Hän voi sopia tapaamisen Ohjaamotalon sairaanhoitajan kanssa tai varata suuhygienistiltä ajan hammastarkastukseen. Aktiivimessuilla nuori saa heti kasvot palvelulle", Tea iloitsee.

Yhteistyöverkosto käy jatkuvaa pohdintaa ja keskustelua siitä, miten aktivointisuunnitelman tekoon kutsutun nuoren elämä voitaisiin huomioida mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Miten jokaiselle löytyisi jotain, johon hän voisi sitoutua heti paikan päällä. Uusin avaus on tehty Marttojen suuntaan, koska on huomattu, että monen nuoren arjenhallintataidot ovat heikot.

"Aktivointipäivät ovat hyvä esimerkki sitä, miten yhteistyössä saadaan nuorille parempia palveluita ja parempia tuloksia. Ja vaikka onnistuminen on osoitettavissa monella eri tunnusluvulla, niin parasta palautetta on se, että nuoret itse ovat ottaneet mallin positiivisesti vastaan. Viesti on levinnyt puskaradiossa, ja nuoret ovat myös oma-aloitteisesti alkaneet ottaa yhteyttä", kertoo Ohjaamotalon suunnittelija Emma Aalto tyytyväisenä.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun voittajat palkittiiin Espoo-päivänä 28.8.2020  Otaniemen lukiossa pidetyssä tilaisuudessa. Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on järjestetty yhdessä Laatukeskuksen kanssa vuodesta 2012 alkaen. Kaupungin työntekijöille, työyhteisöille ja verkostoille tarkoitetussa kilpailussa etsitään innovaatioita, jotka parantavat palveluja ja tehostavat toimintaa. Kilpailuhakemukset osallistuvat myös Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailuun, jossa espoolaiset ovat menestyneet hyvin useina vuosina niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.