Jatkamme anonyymiä rekrytointia Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.1.2021 klo 12.09

Espoossa kaikki rekrytoivat esimiehet ovat voineet kokeilla syksyn ajan anonyymiä rekrytointia. Tänä aikana mahdollisuutta käytettiin 34 rekrytoinnissa. Sekä esimiesten että työnhakijoiden kokemukset ovat olleet myönteisiä ja esimiehet voivat myös tänä vuonna niin halutessaan rekrytoida anonyymisti. Kysyimme joulukuussa anonyymiin rekrytointiin osallistuneiden hakijoiden kokemuksia. Yli puolet vastanneista hakijoista koki anonyymin rekrytoinnin tarpeelliseksi ja hieman alle puolet näki sen  lisäävän tasa-arvoisuutta rekrytoinnissa. Noin 10 prosenttia vastaajista kertoi anonyymisyyden madaltaneen kynnystä hakea tehtävää.

Anonyymi rekrytointi tarkoittaa, että työpaikkaa hakevan nimi, sukupuoli, ikä, osoite tai äidinkieli eivät käy ilmi työnhakuvaiheessa. Anonyymin rekrytoinnin lähtökohtana on lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työnhakuvaiheessa. Anonyymissä rekrytoinnissa tiedossa on vain hakijan ilmoittama osaaminen ja työkokemus. Työhaastatteluun kutsuttavat valitaan vain näiden tietojen perusteella.

Lue lisää uutisesta Espoossa laajennettiin anonyymiä rekrytointia