Espoossa koetaan työnimua ja lähijohtaminen toimii

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.12.2020 klo 14.54

Espoossa kaupungin työntekijät kokevat työnimua ja lähijohtaminen on hyvällä tasolla. Entistä useampi, 80 prosenttia työntekijöistä, suosittelisi Espoota työnantajana ystävilleen. Muun muassa nämä tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen tuoreesta Kunta10-tutkimuksesta, jolla kartoitetaan kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä työelämän vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin.

”On hienoa, että kyselyyn vastanneiden kaupungin työntekijöiden mielestä työyhteisöissä lähijohtaminen on hyvällä tasolla. Tämä on ollut Espoossa myönteinen kehitystrendi jo pidempään. Olemme Espoossa kiinnittäneet johtamisen kehittämiseen systemaattisesti huomiota jo usean vuoden ajan”,  Espoon kaupungin henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski summaa tuloksia.

Kunta10-tutkimuksen tulosten mukaan  Espoon työyhteisöt koetaan toimiviksi. Työyhteisöissä esimerkiksi yhteisöllisyys, keskinäinen luottamus ja me-henki eli niin sanottu sosiaalinen pääoma on koko kaupungin tasolla hyvä. Henkilöstö myös kokee vaikutusmahdollisuutensa muutoksiin parempina kuin aiemmin.

”Toisaalta taas esimerkiksi koettu työpaine ja -stressi eivät ole laskeneet edellisestä tutkimuskerrasta eli vuoden 2018 tuloksista”, Sarekoski jatkaa.

Kulunut vuosi on vaikuttanut poikkeuksellisella tavalla kuntien työntekijöiden työhön myös Espoossa.

”Yleisellä tasolla koko kaupungin tutkimustuloksiin koronapandemia näyttää vaikuttaneen jopa yllättävän vähän Espoossa. Kunta10-tutkimuksen tulokset ovat melko pitkälle samalla tasolla, kun edellisellä tutkimuskerralla eli vuonna 2018. Toisaalta koronapandemia on vaikuttanut kaupungin toimintoihin ja henkilöstöön hyvin eri tavoin. Tutkimustulosten tarkemmissa tulkinnoissa eri toimialoilla ja yksiköissä tämä asia pitää ottaa huomioon”, Sarekoski toteaa.

Tuloksia käytetään työyhteisöissä kehittämisen pohjana

Espoossa Kunta10-kyselyn tulokset ovat yksi strategisen työn väline. Tutkimuksen tuloksia käydään kaupungin työyhteisöissä yhdessä läpi ja mietitään, mitä hyviä ja säilytettäviä sekä kehitettäviä asioita niistä nousee.

”Tutkimus auttaa esimiehiä ja koko työyhteisöä kehittämään työhyvinvointia ja työyhteisön toimintaa. Se auttaa kiinnittämään huomiota niihin asioihin, jotka tiimeissä jo ovat hyvin ja toisaalta auttaa miettimään yhdessä, miten kehityskohtiin voitaisiin pureutua. Useissa kaupungin työyhteisöissä, esimerkiksi Tilapalveluissa, tuloksia on vuosien varrella hyödynnetty ja toimintaa on kehitetty onnistuneesti”, Sarekoski kertoo.

Kunta10 tukee Espoo-tarinaa eli Espoon strategiaa

Espoo-tarinan eli Espoon strategian arvoihin kuuluu toiminnan asiakas- ja asukaslähtöisyys. Kaupungin tavoitteena on kehittää näitä jatkuvasti.

”Asiakaskokemus ja sen johtaminen ovat olennaisia asioita Espoo-tarinan näkökulmasta: on tärkeää antaa asiakkaalle kokemus välittämisestä ja arvostuksesta. Jotta onnistumme tässä, ’kotipesän’ on oltava kunnossa. Toisin sanoen kaupungilla työnteon edellytysten, työn sujuvuuden, esimiestyön ja johtamisen sekä oman työn arvostuksen tulee olla riittävän hyvällä tasolla”, Sarekoski toteaa.

Espoossa Kunta10-kyselyyn vastasi tänä vuonna 73 prosenttia henkilöstöstä. Kaupungin henkilöstömäärä on lähes 15 000. Espoo on osallistunut Työterveyslaitoksen joka toinen vuosi toteuttamaan seurantatutkimukseen jo kymmenenä vuotena. Tutkimukseen osallistui vuonna 2020 kaikkiaan 11 kuntaa: Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat.