Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettaja on pedagogi. Koulutukseltaan hän on lastentarhanopettaja/kasvatustieteen kandidaatti, sosiaalikasvattaja tai sosionomi AMK.

Espoossa työskentelee lähes 700 varhaiskasvatuksen opettajaa. Varhaiskasvatuksen opettaja toimii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiantuntijana työtiimissä ja päivähoitoyksikössä. Hän vastaa lapsen ja lapsiryhmän varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman laatimisesta, varhaiskasvatuksen toteuttamisesta, arvioimisesta ja kehittämisestä yhdessä muiden tiimin jäsenten ja vanhempien kanssa.

Hänellä on kyky kohdata ja ymmärtää erilaisten perheiden näkemyksiä kasvatuksesta sekä kyky arvioida varhaiskasvatuksen vaikutuksia lapseen ja lapsiryhmään. 


Jo kymmenisen vuotta Espoossa varhaiskasvatuksen opettajana työskennellyt Jarno Kivinen toimii Suvelan päiväkodissa myös varajohtajana. Suvelaan integroituun erityisryhmään hän hakeutui,  sillä monikulttuurisuus ja erilaiset haasteet houkuttelivat häntä.

"Haastetta työpäiviin tuovat erityislasten erityiset piirteet. Jokaiseen lapseen on osattava soveltaa eri tavoin samoja oppeja", kertoo Jarno.

Jarnon mielestä sosionomin koulutuksesta ja pitkästä pinnasta on erityisen paljon hyötyä varhaiskasvatuksen opettajan työssä. 

"Varhaiskasvatuksen opettajan työ on muuttunut paljon viimeisen 10 vuoden aikana. Nykyisin työ on lapsilähtöisempää tiimityötä. Ja nykyisin on paljon erilaisia välineitä käytettävissä."
Varhaiskasvatuksen opettajan rooli on Jarnon mielestä edelleen pedagogisesti tärkeä, joskin rooli on hieman viime vuosina muuttunut.


Jarno kehuu Suvelan päiväkotia yhdeksi parhaista työyhteisöistä, joissa hän on työskennellyt. Ihmiset suhtautuvat omaan työhönsä antaumuksella ja vakavasti, mutta sopivasti huumorilla höystettynä. Työyhteisö on avoin ja asiat osataan käsitellä asioina. Lisäksi Suvelan päiväkodin henkeä nostattaa se, että siellä on vahva johtajuus ja selkeät rakenteet. Siellä on helppo luottaa siihen, että asiat hoituvat.
Jarnosta on helppoa työskennellä miehenä naisvaltaisella alalla. Ja Espoo on työnantajana hyvä. Erityisen hyvänä Jarno pitää sporttipassia, työmatkaseteliä ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia.

Valokuvassa Jarno Kivinen.


Varhaiskasvatuksen opettaja Jarno Kivinen