Terveydenhoitaja neuvolatyössä

Tervetuloa tekemään työtä espoolaisten perheiden kanssa! Neuvolaterveydenhoitajana saat suunnitella ja organisoida työsi itsenäisesti tukiverkoston kannattelemana. Kehittäminen kuuluu kiinteänä osana toimenkuvaasi, saat olla aktiivisesti mukana kehittämässä espoolaista neuvolaterveydenhuoltoa.


Valokuvassa terveydenhoitaja Anniina Takanen. Terveydenhoitaja Anniina Takanen, Soukan neuvola

"Meillä Espoossa jokaisella neuvolaterveydenhoitajalla on omat maantieteelliset vastuualueet. Hoidan vastuualueeltani pääasiassa samoja perheitä raskausajasta siihen asti kunnes lapsi on kuusivuotias. Saan siis seurata lapsen kehitystä ja perheen vointia pitkällä aikavälillä.  Neuvolaterveydenhoitajan työ on siitä antoisaa, että valtaosalla asiakkaista on meneillään onnellinen elämänvaihe ja useimmiten neuvolaan tullaan iloisissa merkeissä. Työni on laaja-alaista ja itsenäistä, joten omaan ammattitaitoon pitää osata luottaa, toki apua saa aina tarvittaessa.

Tullessani töihin sain mittavan perehdytyksen. Viikon verran sain pelkästään seurata työkavereitteni työntekoa ja toimintatapoja. Lisäksi esimieheni järjesti useita tapaamisia perehdytyksen tiimoilta. Täällä on muutoinkin kollegiaalinen ilmapiiri, käytössä oleva tiimimalli lienee pääsyynä tähän. Tuemme alueittain toistemme työtä. Minusta on kiva työskennellä pienessä yksikössä, mutta olla osa suurempaa kokonaisuutta.

Espoossa on riittävän pitkät vastaanottoajat, joten perheen tilanteeseen on aikaa paneutua. Saan pidentää vastaanottoaikoja tarpeen mukaan ja asiakkaita on mahdollista tavata myös useammin. Perustyön lisäksi meillä on hyvät mahdollisuudet osallistua monenlaiseen neuvola- ja terveydenhoitotyön kehittämiseen. Neuvolatyöhön todellakin panostetaan. Kotikäynnit kuuluvat olennaisena osana työnkuvaan ja Espoon perhevalmennusmalli on valtakunnallisestikin tarkastellen erittäin laaja ja monipuolinen.

Asiakastietojärjestelmät ja tekniikka ovat ajan tasalla, mikä helpottaa työntekoa huomattavasti. Meillä on käytössä virtuaalinen kasvuseulajärjestelmä, joka helpottaa lapsen kasvun poikkeamien havaitsemisessa; ohjelma seuloo kasvuhäiriöepäilyt automaattisesti. Äitiys- ja lastenneuvola-asioissa voi aina myös konsultoida hyvin toimivaa erikoissairaanhoitoa."