Sairaanhoitaja sairaalassa

Sairaanhoitaja Ulla-Maija Tiittanen, Espoon sairaala, osasto 2 E

Valouvassa sairaanhoitaja Ulla-Maija Tiittanen.
Olen työskennellyt Espoon kaupungilla yli 20 vuotta, ja olen viihtynyt työssäni hyvin. Hoitotyö on kehittynyt vuosien varrella yksilöllisemmäksi ja potilaslähtöisemmäksi. Tärkeimmäksi työssäni koen edelleenkin potilastyön. Työ sairaalassa on monipuolista ja haastavaa. Yksikään päivä ei ole samanlainen, mikä tekee työstä mielenkiintoisen. Ammattitaitoiset työtoverit ja hyvä tiimihenki motivoivat työntekoon ja työssä jaksamiseen.

Sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluu kokonaisvastuu potilaan hoidosta, lääkehoito ja yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa. Sairaanhoitajan työssä korostuvat hyvät vuorovaikutustaidot ja verkostoituminen, koska teemme laaja-alaisesti yhteistyötä eri tahojen, erityisesti erikoissairaanhoidon ja kotihoidon kanssa.

Osastotyössä korostuu laaja tietotaito erilaisista sairauksista sekä potilaan kokonaisvaltainen hoito ja kuntouttava hoitotyö. Työskentely osastolla on luovaa ja itsenäistä, vaikka työtä tehdäänkin tiimissä. Sairaanhoitaja toimii tiimin vetäjänä ja organisoijana.

Sairaalassa kehitetään jatkuvasti hoitotyötä erilaisin projektein. Osastoilla on omia kehittämiskohteita, joilla pyritään kehittämään hoitotyötä käytännönläheisesti. Koulutusmahdollisuudet ovat hyvät, ja kouluttautumiseen kannustetaan. Hoitajien erityisosaamista tuetaan, ja tietotaitoa jaetaan osastolla. Omana vastuu-alueenani on hoitotyön kirjaamisen ja turvallisen lääkehoidon kehittäminen. 

Sairaanhoitajan työ sairaalassa on vuorotyötä. Joillakin osastoilla on käytössä työaika-autonomia. Työvuorotoiveissa joustetaan ja huomioidaan työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Itse pidän vuorotyöstä, koska silloin on mahdollisuus pitää myös viikkovapaita ja on helpompi hoitaa juoksevia asioita.

Tutustu myös: