Kotiutushoitaja

Tervetuloa töihin Espoon kotihoitoon. Asiakkaitamme ovat kaikenikäiset espoolaiset. Tehtävämme on tukea asiakkaan omatoimista selviytymistä kotona. Kuntouttava hoito pohjaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kehitämme työskentelytapojamme jatkuvasti ja seuraava suuri harppaus tulee olemaan mobiilien työvälineiden käyttöönotto asiakastyössä.


Valokuvassa kotiutushoitaja Pia Töyrylä.Kotiutushoitaja Pia Töyrylä, Espoonlahden kotihoito

"Kun asiakkaat kotiutuvat sairaalasta, tehtävänäni on huolehtia kotona tarvittava apu kuntoon. Järjestän kotihoidon käynnit, tilaan tarvittavat tukipalvelut kuten ateriat, kauppapalvelun tai turvapuhelinpalvelut ja mahdolliset apuvälineet.  Tiedon saapuvasta asiakkaasta saan suoraan omaan ajanvarauskirjaani Espoon sairaalasta Puolarmetsästä, Jorvista, päiväsairaalasta, jolloin voin ottaa yhteyttä osastolle lisätietoja varten ja tiedän varautua kotikäyntiin. Yhteyttä ottava voi myös voi myös olla HUS, muu hoitava lääkäri tai omainen. Käytössäni on Espoon sairaalan ja terveyskeskuksen kanssa yhteinen potilastietojärjestelmä, joten saan tietoa asiakkaan terveydentilasta, lääkityksestä ja kuntoutusohjeesta myös suoraan sieltä. Kotikäynnin yhteydessä suunnittelen yhdessä asiakkaan ja hänen mahdollisesti läsnä olevan omaisensa kanssa, mitä palveluja tarvitaan ja kuinka usein turvallisen kotikuntoutumisen tueksi. Tehtävänäni on huolehtia hyvästä kotihoidon alusta, jatkosta huolehtii palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehdyn suunnitelman mukaisesti alueellinen kotihoito.

Asiakkaani ovat pääasiassa ikäihmisiä, mutta nuorin asiakkaamme oli varmaankin kolmevuotias diabeetikko, jonka insuliinin pistämistä opeteltiin yhdessä kotisairaanhoitajan ja perheen kanssa. Olen koulutukseltani erikoissairaanhoitaja, joten voin kotiutumisen ja palvelutarpeiden arvioinnin lisäksi tehdä toisinaan myös tarvittavia hoitotoimia.

Kotiutushoitajatoiminnassa olen ollut mukana alusta asti. Ensin se pilotoitiin yhdellä alueella ja kun tulokset olivat hyviä, päätettiin kaikille viidelle kotihoidon alueelle osoittaa oma kotiutushoitaja. Espoossa ollaan melko valmiita ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja ja odotan todella innolla mobiiliin aikakauteen siirtymistä. Onhan se hienoa kun kohta ei enää tarvitse tulla työpöydän vierelle kirjaamaan ja tarkastamaan tietoja vaan voi saman tien viedä järjestelmään tietoja ja tilauksia asiakkaan luona. Turhat ruutuvihkokirjaukset joutavat jo pois!"