Terveys- ja hoivatyö

Tarjoamme espoolaisille ihmisläheisiä terveyspalveluja. Haluamme vahvistaa ihmisten omia voimavaroja ja edistää kuntalaisten terveyttä.

Terveydenhuollon ammattilaisena voit työskennellä terveysasemilla, äitiys- ja lastenneuvoloissa, kouluissa tai Espoon sairaalassa. Espoon sairaalaan kuuluvat lisäksi päiväsairaala ja geriatrian poliklinikka sekä kotisairaalatoiminta. Nuorisopoliklinikka NUPOLI tarjoaa monipuolista lääkärintyötä nuorten kanssa työskentelystä kiinnostuneille. Voit toimia esimerkiksi koululääkärinä tai keskittyä nuorten seksuaaliterveyteen. Voit kehittää osaamistasi myös trauma-, diabetes- ja reumapoliklinikoilla.

Espoon terveyskeskuksessa työskentelyä voit hyödyntää erityisesti yleislääketieteen ja geriatrian erikoistumiseen, mutta toki muillekin erikoisaloille. Perehdytys ja tutorointi terveysasemillamme ovat saaneet kiitosta. Terveysasemilla työskentelemme tiimimallilla.

Kehitämme omaa työtämme aktiivisesti. Uudistamme palvelujamme toimintaympäristön muuttuessa ja kokeilemme sekä terveysasema- että sairaalatoiminnassa uusia ratkaisuja. 

Hoito-otteemme on potilasta aktivoiva ja kuntouttava. Ohjaamme potilaitamme pitkäaikaissairauksissa omahoitomallin mukaisesti ja rohkaisemme käyttämään sähköisiä palveluja. Neuvolatoiminnassa painotamme ennaltaehkäisyä ja vahvistamme perhetyötä.

Kuntatyönantajan palveluksessa pääset tutustumaan perusterveydenhuollon monipuoliseen kenttään. Koko työyhteisö on tukenasi. Kunnallisen työsuhteen etuja ovat lomat, koulutus- ja perhevapaat, Espoon kaupungin tarjoamat etuisuudet ja kilpailukykyinen palkka. 

Mitä espoolaiset terveydenhoitoalan ammattilaiset kertovat työstään?