Opetus

Tule tekemään töitä espoolaisten lasten ja nuorten parissa! Opetustoimessa on tarjolla töitä opettajille, erityisopettajille, rehtoreille, koulupsykologeille ja -kuraattoreille. Voit myös työskennellä erilaisissa opetusalan hallinnon tehtävissä.


Espoon kaupunki ylläpitää 83 suomenkielistä peruskoulua, joista alakouluja on 50, yläkouluja 18, yhtenäisiä peruskouluja 8 ja erityiskouluja 7.
Espoon suomenkielisissä peruskouluissa opiskelee yli 24 000 oppilasta, joista yläkoulun oppilaita on lähes 8000. Opettajia peruskouluissa on noin 2 200. Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota ja 1 aikuislukio.
Espoon päivälukioissa on noin 4 750 opiskelijaa ja aikuislukiossa noin 2 000 opiskelijaa. Opettajia lukioissa on noin 300. 

Mitä espoolainen opettaja kertoo työstään?