Opetus

Tule tekemään töitä espoolaisten lasten ja nuorten parissa! Opetustoimessa on tarjolla töitä opettajille, erityisopettajille, rehtoreille, koulupsykologeille ja -kuraattoreille. Voit myös työskennellä erilaisissa opetusalan hallinnon tehtävissä.

Espoossa on 77 suomenkielistä peruskoulua, joissa opiskelee yli 28 000 oppilasta. Lisäksi Espoossa on 11 ruotsinkielistä peruskoulua. Opettajia peruskouluissa on noin 2 200. Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota ja 1 aikuislukio. Espoon päivälukioissa on noin 4 900 opiskelijaa ja aikuislukiossa noin 2 000 opiskelijaa. Opettajia lukioissa on noin 300. 

Mitä espoolainen opettaja kertoo työstään?