Viestintäpäällikkö

Olen viestintäpäällikkö Virpi Pakkala. Työskentelen konserniviestinnän kahdeksanhengen tiimissä, viestintäjohtajan alaisuudessa. Espoon kaupunki jakautuu keskushallinnon lisäksi neljään toimialaan, joissa kaikissa työskentelee viestinnän ammattilaisia. Yhteensä meiltä viestijöitä on kaupungilla 30–40 henkilöä. Lisäksi useat tekevät viestintään liittyviä tehtäviä ”otona”, oman työnsä ohessa.

Vastaan kaupungin verkkoviestinnästä. Espoossa yksiköt huolehtivat itse tietojensa oikeellisuudesta kaupungin internet- ja intranet-sivuilla ja minun tehtäväni on pitää sivustojen sisällöt ja ilmeet yhtenevinä sekä neuvoa ja ohjeistaa sisällöntuottajia, joita meillä on 700, sivujen päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Vastaan myös kaupungin nettisivujen kehittämisestä, joten yhteydenpitoon julkaisujärjestelmätoimittajamme vie aikaa.

Verkkojuttujen lisäksi teen myös muita viestintätehtäviä, mikä tekee työstä mielenkiintoista.

Alun perin tulin Espooseen verkkotiedottajaksi – tähän samaan konserniviestinnän tiimiin. Hain kaupungille, koska työhakemuksessa luvattiin kiinnostavia työtehtäviä ja parempaa palkkaa kuin edellisessä työssäni.

Pidän työni monipuolisuudesta. Olen opiskellut pitkään ja tehnyt viestintää eri näkökulmista, joten on mukavaa, että taidoille on käyttöä. On ollut myös hienoa oppia uutta. Espoo tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudulla ja muissa verkostoissa. Visiomme mukaisesti haluamme olla edelläkävijöitä, mitä tuo draivia ja fiilistä arkeen.

Pidän myös siitä, että voin kysyä viestintäkollegoilta apua – monestihan tässä työssä on tarve pyöritellä asioita ja katsoa niitä monelta eri kantilta. Tätä luksusta kaikissa työpaikoissa ei ole, kun viestintä-/markkinointiyksiköt ovat pieniä, jopa yhden ihmisen tiimejä.

Työni vaatii vuorovaikutustaitoja, ammattitaitoa, kykyä ja halua oppia uutta, pitkää pinnaa, … Lisäksi nostaisin esiin kaupungin päätöksenteon ja organisaation ymmärtämisen.

Espoo – kuten muut isot organisaatiot – on hyvässä ja pahassa iso laiva, joka kääntyy hitaasti. Konserniesikunnassa hallinnon tehtävä on huomioida toimialojen tarpeet ja ohjata kokonaisuutta vaikka pyynnöt ja tarpeet olisivatkin epäselviä tai ristikkäisiä. Kommentointiin, jalkautukseen ja päätöksentekoon kannattaa varata aikaa ja ymmärtää, että kaupungin tehtävä on palvella kuntalaisia ”vauvasta vaariin”.

Pidän erityisesti siitä, että voin kehittää juttuja ja tehdä monipuolisesti asioita. Molemmat on koettu ja samalla linjalla jatketaan.

Valokuva viestintäpäällikkö Virpi Pakkalasta avokonttorissa kannettavan tietokoneen ääressä.
Viestintäpäällikkö Virpi Pakkala