Palvelussuhdeasiantuntija

Olen palvelussuhdeasiantuntija Kirsi-Marja Kaivola. Työskentelen Henkilöstöpalveluissa HR-neuvomossa. Työyksikössäni on 20 työntekijää, jotka neuvovat esimiehiä ja työntekijöitä palvelussuhdeasioissa.

HR-neuvomosta voi kysyä puhelimitse tai sähköpostilla mm. vuosilomaan, virkavapaisiin, palkkaukseen ja eläkkeeseen liittyviä asioita. Yksikössä valmistellaan palkan lisäpäätökset sekä tehdään palvelutodistuksia. Järjestämme esimiehille koulutusta palvelussuhdeasioissa.

Tehtäviini kuuluu mm. puhelinneuvontaa, sähköpostikyselyihin vastaamista, esimiesten kouluttamista ja koulutusmateriaalien valmistelua sekä Espoon kaupungin intranetin palvelussuhdesivujen ylläpitoa ja päivitystä. Olemme myös esimiehen tuki vaikeissa henkilöstötilanteissa.

Olen työskennellyt Espoon kaupungilla toimistotehtävissä sosiaali- ja talousasioissa sekä sihteerin tehtävissä. Tehdessäni sijaisuutta erään toimialan henkilöstöryhmässä kiinnostuin alasta ja huomasin että työ on erityisen mielenkiintoista ja minulle tulevaisuuden haaste. Suuntauduin henkilöstötyöhön ja kouluttauduin palvelussuhdeasioihin sekä hakeuduin nykyiseen palvelussuhdeasiantuntijan tehtävään.

Minua innostaa tehtävän monipuolisuus ja haasteellisuus, sekä asiakaspalvelu, jossa saa välitöntä palautetta. Ihmisten kanssa työskentely on lähellä sydäntä. Työ vaatii hyvää eri alojen virka- ja työehtosopimusten hallintaa, selkeää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Työ vaatii myös joustavuutta ja sopeutumista ajoittain kiivaaseen työtahtiin.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviini. Ja ennen kaikkea työssä on tekemisen meininki.

Valokuvassa palvelussuhdeasiantuntija Kirsi-Marja Kaivola tietokoneen ääressä.Palvelussuhdeasiantuntija Kirsi-Marja Kaivola