Konserniohjauksen kehittämisjohtaja

Olen konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä. Työskentelen konserniesikunnan strategia ja talous yksikössä, jossa toimin konserniohjausryhmän päällikkönä. Päätehtäväni liittyvät kaupungin talouden ja toiminnan seurantaan ja analysointiin sekä omistajapolitiikan ja konserniohjauksen valmisteluun ja niiden toimenpanoon.

Konserniohjausryhmä vastaa myös riskienhallinnan kehittämisestä, kaupunkikonsernin vakuuttamisesta, tietoturvan ja turvallisuudesta suunnittelusta ja toimenpanosta sekä valmiussuunnittelun ohjauksesta. Lisäksi ryhmässä on poliisikoordinaattori, joka koordinoi ja kehittää poliisin ja kaupungin välistä yhteistyötä.

Hain Espooseen, koska minulla oli positiivinen kuva Espoon kaupungista työnantajana ja halusin monipuolisen toimenkuvan ja työtehtävät, jossa voi kehittyä ja vastata monipuolisesti eri asioista. Iso organisaatio myös mahdollistaa työssä kehittymisen ja uusiin haasteisiin vastaamisen.

Olen kiinnostunut uusista haasteista ja vastuun ottamisesta. Nykyinen vastuualueeni on kehittynyt vuosien varrella ja olen saanut itse vaikuttaa siihen. Uusi työympäristöni monitilatoimistossa on avannut kokonaan uuden mahdollisuuden kehittää työelämäntaitojani ja nopeuttanut oppimista. Myös työn laatu ja vaikuttavuus ovat parantuneet avoimessa työympäristössä. Yhdessä tekeminen on minulle itseisarvo ja uskon, että se on parasta työssä kehittymistä ja työn kehittämistä.

Minulla on talouden ja seurannan osalta paljon keskittymistä vaativaa työtä, jossa täytyy ymmärtää laajoja asiakokonaisuuksia, mutta toisaalta myös ymmärtää yksittäisten tekijöiden vaikutus kokonaisuuteen. Isot asiakokonaisuudet kuten kaupunkikonsernin seuranta, tilipäätös ja konserniohjaus vaativat myös uutta ajattelua ja jatkuvaa kehittymistä. Hyvä lopputulos vaatii useiden ihmisten saumatonta yhteistyötä ja on roolini esikunnan työntekijänä on koordinoida tavoitteen saavuttamista. Sen kautta myös tutustuu laajasti kaupungin muihin toimintoihin ja työntekijöihin sekä huomaa olevansa tärkeä osa työyhteisöä.

Voin ottaa vastuuta eri asioista ja vaikuttaa uusien toimintatapojen muutokseen. Monet asiat ovat myös nopeasti muutettavissa ja muutoksen voi nähdä nopeasti. Pienilläkin muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia, ja se, että niiden eteen voi tehdä työtä ja löytää ratkaisuja, palkitsee nopeasti. Se, että konserniesikunta toimii työtilojen ja työtapojen osalta edelläkävijänä, on minulle tärkeää. Uudet työtavat ja työssä kehittyminen on myös takuu oman työmarkkina-arvon kasvamiselle.

Kuvassa konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä avokonttorissa.
Konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä