Dash Design Hackathonissa ratkotaan yrityshaasteita

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.10.2018 klo 10.30

Espoon kaupunki on mukana yhdessä muiden Business Espoon toimijoiden kanssa Euroopan suurimmassa Palvelumuotoilu-hackathon tapahtumassa, kun kansainväliset opiskelijatiimit ratkovat yrityshaasteita 12.-14.10. Kattilahallissa Helsingin Suvilahdessa.

Business Espoo on parhaillaan muotoutumassa Otaniemen A Gridiin. Osa toimijoista on jo muuttanut uusiin tiloihin ja osa on muuttamassa viimeistään marraskuun aikana. Business Espoo on uudenlainen palvelumalli yrityksille ja yrittäjille, ja se helpottaa ja nopeuttaa espoolaisten sekä muiden pääkaupunkiseudun alueen yritysten ja yrittäjien asioiden hoitamista, kun palvelut ovat saatavilla yhden katon alta. Palvelumallin toimintastrategiaa ollaan parhaillaan työstämässä.

Dash Design Hackathonissa Business Espoon haaste, ”Konsepti elinkeinoelämän palvelutorista, joka kuvaa miten tietoa palveluista voidaan tarjota yrityksille asiakaslähtöisesti eri toimijoiden välisessä yhteistyössä”, on viestinnällinen, eli kuinka seitsemän toimijaa viestii jatkossa yhdessä asiakkaille ymmärrettävästi ja selkeästi.

  • Dash Hackathon tulee erittäin hyvään ajankohtaan ja toimii tärkeässä roolissa, kun työstämme Business Espoon toimintastrategiaa. Toivomme uudenlaisia ratkaisumalleja haasteeseemme. Kokemuksemme mukaan Aalto yliopiston opiskelijoiden kanssa työskentely on aina yhtä inspiroivaa, uusien näkökulmien ja tehokkaiden ratkaisujen löytämistä, kiittelee projektipäällikkö Heli Hidén Espoon kaupungilta. Kasvavat yritykset eivät välttämättä tunne toimijoiden tarjoamia yrityspalveluja, joten nyt on tärkeää löytää ratkaisumalleja kuinka voimme tarjota tietoa palveluista helposti, uudenaikaisesti ja asiakaslähtöisesti, Hidén jatkaa.

Dash Design Hackathon kokoaa noin 300 osallistujaa 20 eri maasta Helsingin Suvilahden Kattilahalliin 12.-14.10. Osallistujat tulevat pääsääntöisesti luovien alojen, tekniikan ja liiketalouden aloilta. Haasteita on kaikkiaan 8. Espoon kaupungin lisäksi mukana ovat muun muassa EA, R-kioski, Finavia ja L&T.

  • Business Espoon haaste on mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja yksi parhaimmista, sillä kaupunki antaa hyvin vapaat kädet innovoida mistä tahansa suunnasta. Näin ollen tiimien luovuutta ei rajoiteta oikeastaan lainkaan, hehkuttaa Heikki Ruhanen Aaltoes tiimistä.

Lisätietoja:

https://www.dash.design/

Heli Hidén
Projektipäällikkö, palvelukehitysyksikkö, Espoon kaupunki
heli.hiden@espoo.fi, puh. 040 801 9930

@thedashhack #Dash2018 #GottaDash #theDashHack #makewithespoo #businessespoo

Dash tapahtuman järjestäjinä toimivat Aallon yrittäjyysyhdistys, joka on Euroopan suurin ja kehittynein opiskelijoiden muodostama yritysyhteisö. Aaltoes järjestää erilaisia ​​tapahtumia ja ohjelmia yrittäjyyden edistämiseksi ja auttaa alkuvaiheen yrittäjiä käynnistämään hankkeitaan. Aaltoes:n järjestämiä tapahtumia ja ohjelmia ovat muun muassa Kiuas, varhaisvaiheen käynnistyshautomo startupeille ja FallUp, joka on Euroopan yrittäjyystapahtuma opiskelijoille.

Hackathon on ongelmanratkaisun apuväline, jossa joukko ihmisiä kerää ratkaisuja tietyn haasteen ratkaisemiseen. Erityisesti ohjelmistokehitykseen juurtunutta termiä käytetään kuvatessa intensiivistä ja lyhytaikaista ongelmanratkaisua.

    6 aika logo