Vapaita yritystontteja voi selailla kaupungin karttapalvelusta

Espoon kaupungilla on vapaita teollisuus- ja varastotontteja Juvanmalmi III -teollisuusalueella. Yksittäisia liike- ja toimistotontteja on mm. Länsiväylän varrella ja Vanttilassa. Yritystonttien luovutuksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto ja päätökset tehdään tontti- ja yrityskohtaisesti neuvotellun luovutusesityksen pohjalta.

Vapaiden tonttien tiedot löytyvät Espoon karttapalvelusta

Yritystonttien luovutusperiaatteet

Pääsääntöisesti tontti vuokrataan pitkäaikaisella (30 v.) kiinnityskelpoisella maanvuokrasopimuksella. Vuosivuokra on 6 % tontin käyvästä arvosta. Tontinvuokria ja muita luovutusehtoja ei ole etukäteen vahvistettu kaupungin elimissä.

Luovutussopimuksiin sisällytetään rakentamisvelvollisuutta koskeva ehto. Lähtökohtana pidetään sitä, että tontin rakennusoikeudesta on rakennettava n. 70 % käyttöönottokuntoon 3 vuodessa. Tonttia ei saa luovuttaa edelleen rakentamattomana.

Kiinteistövero määräytyy kiinteistöverolain mukaisesti, jolloin vuokramies ei maksa kiinteistöveroa maapohjasta.