Kansainvälistymisneuvonta

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät Business Espoon neuvontapalvelut:

 • Henkilökohtainen neuvonta
 • Infotilaisuudet
 • Enterprise Europe Networkin (EEN) neuvontapalvelut  
  • Yleinen kv-neuvonta​
  • Lakineuvonta​
  • EU-rahoitusneuvonta​
  • IPR-neuvonta​
 • EU:n sisämarkkina-ongelmat​
 • KV-rekrytointeihin liittyvä neuvonta
 • Innovaatioiden kaupallistamisen kehittäminen​
 • Ulkomaankaupan ​asiakirjat​

Henkilökohtainen neuvonta

Business Espoon asiantuntijat sparraavat asiakkaita kansainvälistymisasioissa. Sinulla on mahdollisuus saada myös asiantuntijalähete. Ensimmäinen tapaaminen on maksuton. Neuvontatiimissämme sinua palvelevat YritysEspoon asiantuntijat Nikke Vainikka ja Irene Matinpalo. Niken erityisosaamista ovat Kiinan/Aasian markkinat, ja Irene tuntee hyvin Venäjän liiketoiminta-alueen.

Yritysneuvonnan ajanvaraus
Lisätietoja ajanvarauksesta: iiro.oura@yritysespoo.fi

Infotilaisuudet

Järjestämme kansainvälistymisklinikoita 2–4 kertaa vuodessa. Klinikoilla sinua palvelee kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija Industria Oy:stä. Saat neuvoja muun muassa yrityksen viennin aloittamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistymisklinikan tavoitteena on määrittää tärkeimmät suuntaviivat yrityksen kansainvälistymisessä tarvittaville kehittämistoimenpiteille.

Varaa aika kansainvälistymisklinikalle YritysEspoon verkkosivuilla
Lisätietoja: iiro.oura@yritysespoo.fi

Enterprise Europe Networkin kansainvälistymistilaisuudet

Kauppakamarin EEN-yksikkö järjestää aktiivisesti yrityksille suunnattuja kansainvälistymiseen liittyviä info-tilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tyypillisesti puoli päivää kestävien tilaisuuksien teemoina ovat yleensä tietyn maan markkinat tai rahoitus. Tilaisuuksien tarkoituksena on antaa tietoa teemasta, tarjota kontakteja ja antaa yritysesimerkkien kautta vertaistukea sekä ideoita miten itse toimia halutessaan esimerkiksi tietyn maan markkinoilla. Katso listaus tilaisuuksista EEN verkkosivuilla. 

Lisätietoja:
Johanna Niemistö johanna.niemisto@chamber.fi
Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi een@chamber.fi

Enterprise Europe Networkin (EEN) neuvontapalvelut

Yleinen neuvonta kansainvälisissä kysymyksissä 

Tarjoamme yleistä neuvontaa kansainvälistymiseen ja ulkomaankauppaan muun muassa maa- ja markkinatietoon liittyen. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi Invest in –asioita, yrityksen perustamista, markkinaselvityksiä ja markkinaselvitysten tekijöitä, messuja, mahdollisia yhteistyökumppaneita, tiettyjä sääntöjä tai sopivia kontakteja kyseisessä maassa.  

Ota yhteyttä sähköpostitse Helsingin seudun kauppakamari / Enterprise Europe Network:
Johanna Niemistö johanna.niemisto@chamber.fi
Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi
EEN:n Suomen muut asiantuntijat.

Lakineuvonta kansainvälisissä kysymyksissä 

Tarjoamme yleistä lakineuvontaa kansainvälistymiseen ja ulkomaankauppaan liittyen muun muassa 

 • EU-säädösten vaikutuksista ja täytäntöönpanosta
 • eri maiden kansallisesta lainsäädännöstä
 • kv-kaupan sopimuksista
 • riitatilanteista
 • kuljetusehdoista
 • verotuksesta ja
 • julkisista hankinnoista.

Palvelu on maksuton ja kaikkien suomalaisten pk-yritysten käytettävissä. Lakineuvonnassa ei laadita asiakirjoja eikä se korvaa esimerkiksi lakiasiantoimistojen palveluja.

Ota yhteyttä sähköpostitse:
Mika Lahtinen mika.lahtinen@chamber.fi
Maija Kärkäs maija.karkas@chamber.fi
een@chamber.fi

EU-rahoitusneuvonta

Tiedotamme EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja –ohjelmista ja tuemme yrityksiä sopivan EU-rahoitusohjelman kartoittamisessa. Autamme yrityksiä selvittämään, mitkä rahoitusohjelmat voisivat olla käyttökelpoisia juuri niiden yritystoiminnassa. Tutustu Enterprise Europe Networking EU-rahoitusoppaaseen (pdf)

Lisätietoja EU-rahoitusneuvonnasta Enterprise Europe Networkin verkkosivuilla

Ota yhteyttä sähköpostitse: Helsingin seudun kauppakamari / Enterprise Europe Network: Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi.
EEN:n Suomen muut asiantuntijoiden yhteystiedot EEN:n verkkosivuilla.

European IP Helpdesk apuna aineettoman omaisuuden kysymyksissä

European IP Helpdesk auttaa maksuttomasti IP-asioissa. Palvelu on tarkoitettu EU:ssa kauppaa käyville tai muutoin kansainvälistyville pk-yrityksille ja EU-rahoitusta hakeville tai jo saaville tahoille. European IP Helpdeskistä saa käytännönläheisiä oppaita yritysten näkökulmasta, uutiskirjeen, webinaareja ja muuta koulutusta sekä yleisneuvontaa konkreettisissa kysymyksissä Helpline-palvelun kautta. Helpline on englanninkielinen, ja se edellyttää rekisteröitymistä.

Neuvontaa saa myös Suomen Enterprise Europe Network –verkostosta
Helsingin seudun kauppakamarin European IP Helpdesk - yhteyshenkilö voi välittää kysymyksesi Helplineen yrityksesi puolesta.
Ota yhteyttä mieluiten sähköpostitse: Maija Kärkäs, maija.karkas@chamber.fi

Palvelu rahoitetaan Horisontti 2020-ohjelmasta ja on käyttäjille maksuton. EU rahoittaa myös alueen ulkopuolella toimivia neuvontapalveluja, jotka on koottu verkkosivuille: www.ipr-hub.eu. Kiinan, Kaakkois-Aasian ja Latinalaisen Amerikan IP Helpdeskit toimivat eurooppalaisten pk-yritysten apuna ko. markkinoilla. Tarjolla on maksuttomasti tietoa, oppaita, tutkimuksia ja yleisneuvontaa konkreettisissa tapauksissa. 

EU:n sisämarkkinaongelmat – Pk-yritysten palautepalvelu

Helsingin seudun kauppakamarin Enterprise Europe Network –yksikkö välittää Euroopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat EU:n sisämarkkinoilla toimiessaan. Ongelmana voi olla esimerkiksi jossain EU-maassa viranomaisen vaatimat ylimääräiset sertifikaatit tuotteille tai muu paikallinen lainsäädäntö, joka näyttäisi olevan ristiriidassa sisämarkkinasääntöjen kanssa ja vaikeuttavan markkinoille pääsyä.

Neuvomme yrityksiä luottamuksellisesti konkreettisissa kysymyksissä ja raportoimme yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä. Tarkoituksena on varmistaa, että tulevissa poliittisissa päätöksissä voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon sisämarkkinoilla toimivien yritysten käytännön kokemukset.

Teemme myös yhteistyötä SOLVIT-verkoston kautta, jos ongelman voidaan epäillä johtuvan lainsäädännön väärinsoveltamisesta tai esimerkiksi EU-lainsäädännön virheellisestä harmonisoinnista toisessa EU-maassa. Solvit-verkostossa ongelmia ratkotaan epävirallisessa viranomaisyhteistyössä, ja palvelua hoitaa Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ota yhteyttä sähköpostitse: Maija Kärkäs, maija.karkas@chamber.fi tai een@helsinki.chamber.fi

Innovation Expert –palvelu auttaa innovatiivisia yrityksiä kehittämään kilpailukykyään ja kasvamaan

Tarjoamme innovaatioiden kaupallistamiskyvyn analysointi- ja neuvontapalvelua innovatiivisille pk-yrityksille, joiden tuote, palvelu tai bisnesmalli antaa merkittävän kilpailuedun ja mahdollistaa huomattavan kansainvälisen kasvun. Yrityksellä tulisi olla myös vähintään kymmenhenkinen organisaatio ja muutama vuosi toimintaa takanaan.

7-10 päivän maksuton palvelupaketti sisältää

 • analyysin yrityksen kehittämiskohteista hyödyntäen sähköistä analyysityökalua
 • toimenpidesuunnitelman tunnistetuille kehittämiskohteille
 • asiantuntijatuen suunnitelman toteuttamiseksi

Lisätietoja EEN verkkosivuilla

Ota yhteyttä sähköpostitse Helsingin seudun kauppakamari / Enterprise Europe Network:
Johanna Niemistö johanna.niemisto@chamber.fi
Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi
EEN:n Suomen muiden asiantuntijoiden yhteystiedot EEN:n verkkosivuilla.

Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia ja väliaikaista vientiä varten ATA Carnet –tulliasiakirjoja. Ulkomaiset tahot voivat pyytää yritystä vahvistamaan tietyn asiakirjan kauppakamarissa. Pyyntö liittyy useimmiten ulkomaankaupan rutiineihin. Yleisimpiä kauppakamarissa vahvistettavia ulkomaankaupan asiakirjoja ovat kauppalaskut, pakkausluettelot, hinnastot ja erilaiset todistukset. Vahvistuksella kauppakamari todentaa tietyn asiakirjan sisällön ja olemassaolon vahvistushetkellä. Asiakirjoissa esiintyvistä tiedoista on kauppakamarin harkinnan mukaan esitettävä sellaiset selvitykset, jotta kauppakamari vakuuttuu tietojen oikeellisuudesta.

Lue lisää
https://vientiasiakirjat.fi/
https://www.atacarnet.fi/

Ota yhteyttä
asiakirjatiimi@helsinki.chamber.fi
puh. Vaihde 09 228 601

International House Helsingin työnantajaneuvonta

International House Helsinki tarjoaa maksuttomasti neuvontaa työnantajille ja yrityksille muun muassa kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi neuvontapalvelu tarjoaa tietoa jo olemissa olevista kansainväliseen työelämään liittyvistä yksityisen ja julkisen sektorin palveluista. Palvelun tuottaa Helsingin seudun kauppakamari. Lue lisää kauppakamarin verkkosivuilta.

Ota yhteyttä: 
ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi
puh. 040 922 5126