Työntekijöiden etsiminen

Business Espoo tarjoaa maksutonta palvelua yrityksen tarpeisiin sopivien työntekijöiden löytämiseksi.
 

Työpaikkailmoitukset 

Työpaikan voi ilmoittaa TE-toimiston avoimiin paikkoihin tai Omnian Tiitus-työnhakusovellukseen. Englanninkieliset työpaikkailmoitukset saavat laajan näkyvyyden Jobs in Finland- palvelussa.
 
Työmarkkinatori.fi-palveluun kirjautunut työnantaja pystyy etsimään Työmarkkinatorilta sopivia työntekijöitä hakukriteereillä ilman työpaikkailmoitusta.
 
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat, mukaan lukien kansainväliset tutkinto-opiskelijat tavoitat korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelujen kautta, joista monet hyödyntävät Jobteaser–alustaa. Työpaikkailmoitusten lisäksi korkeakouluilla on erilaisia räätälöityjä vaihtoehtoja työnantajanäkyvyyteen kampuksilla.
 

Työntekijöiden esivalinta ja esittely

Asiantuntijamme kartoittavat tehtävään sopivia työnhakijaehdokkaita ja välittävät heidän tietonsa suoraan työnantajalle sovitulla tavalla. Business Espoon rekrytointipalvelujen piirissä on lukuisia eri alojen osaajia etsimässä uutta työtä. 
 

Espoon kaupungin rekrytointiapu

Espoon kaupungin yrityspalvelut tarjoaa yrityksille vaivattoman tavan tavoittaa potentiaalisia työntekijöitä alasta riippumatta. Kasvatamme aktiivisesti yritysyhteistyöverkostoamme, joten ota yhteyttä – katsotaan mitä voimme tehdä yrityksesi hyväksi. Tarjoamme:
  • maksutonta rekrytointiapua
  • taloudellista tukea rekrytointiin
  • näkyvyyttä rekrytointitapahtumissamme.
Korko-palvelu on maksuton rekrytointipalvelu, joka etsii yrityksenne tarpeisiin sopivat osaajat yli 30-vuotiaiden, korkeakoulutettujen ja kokeneiden työnhakijoiden joukosta. Lue lisää

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus tarjoaa työntekijöitä Espoossa asuvista, korkeakoulutetuista kansainvälisistä osaajista. Tarjoamme maksutonta rekrytointipalvelua, neuvonantoa ja tukea. Kartoitamme työntekijät juuri sinun yrityksesi ja organisaatiosi tarpeisiin. Lisätietoja saat yrityskoordinaattoreiltamme. 
Johanna Liukkonen: johanna.liukkonen@espoo.fi 
Jaakko Kopperoinen: jaakko.kopperoinen@espoo.fi

Hankinnoilla työllistäminen
Osa Espoon kaupungin hankintasopimuksista sisältää työllistämisehdon. Ehto täyttyy, kun tarjouskilpailun voittanut yritys tarjoaa työtä nuorelle, maahanmuuttajataustaiselle tai yli kuusi kuukautta työttömänä olleelle työnhakijalle. Työllistyminen voi toteutua palkkatyönä, palkkatuella, oppisopimuksena tai yksilöllisenä ratkaisuna. Työllistettävä henkilö voi sijoittua mihin tahansa tehtävään yrityksessä. Tutustu hankinnoilla työllistämiseen tarkemmin
 

TE-toimiston rekrytointipalvelut

TE-toimiston rekrytointipalveluiden asiantuntijat voivat auttaa työpaikan julkaisemisessa ja sopivan työvoiman löytämisessä. Rekrytointipalveluiden asiantuntijat tavoitat sähköpostitse: rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi 

Omnia auttaa yrityksiä rekrytoimaan osaajia

Omnia auttaa yrityksiä rekrytoimaan sopivia osaajia. Voimme yhdessä kouluttaa yrityksen tarvitsemat parhaat tekijät erilaisten rekrytoivien koulutusten sekä koulutus- tai oppisopimuksena toteutettavan työelämässä tapahtuvan oppimisen kautta.
 
Omnian muihin palveluihin kuuluvat muun muassa Omnian Osaamiskeskus (OSKE) ja nuorten työpajatoiminta, joiden avulla yritykset voivat myös löytää tarvitsemaansa työvoimaa. OSKEn tarjoama kielituettu työllistäminen lisää tarvittaessa työnantajan ja työyhteisön kielitietoisuutta sekä vahvistaa työntekijän ammattisuomen taitoa.
 

Apua rekrytointiin kansainvälisesti 

Kansainvälinen osaaja voi edistää yrityksen menestystä ja kasvua merkittävästi tuntiessaan kohdemarkkinamaan liiketoimintakulttuurin. Tarjoamme kansainvälisten osaajien rekrytointiin useita palveluita. Olemme myös mukana kansallisessa Talent Boost -verkostossa, joka auttaa ulkomaisen työvoiman hankintaan liittyvissä käytännön asioissa. 
 
TE-palvelut auttaa sinua ulkomaisen työvoiman hankintaan liittyvissä asioissa. Tarjolla on myös maksullisia tukipalveluita, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koko Euroopan kattavan EURES-verkoston kanssa.
 

EURES

Eures (European Employment Services) on eurooppalainen yhteistyöverkosto, joka auttaa rekrytoinneissa Euroopan alueella. EURES-asiantuntijat voivat toimia linkkinä yrityksille Euroopan eri kohdemaihin ja auttaa yritystä rekrytoinnin käynnistämisessä. Euresin kautta työnantajilla on mahdollisuus kohdata työnhakijoita eri maista ja osallistua Euroopassa järjestettäviin rekrytointitapahtumiin joko paikan päällä tai virtuaalisesti Online-palvelun kautta. Eurooppalaisen osaajan palkkaaminen on mahdollista myös Eka EURES-työpaikkatuella tai Reactivate 35+ tuella.


Työlupa

Uudenmaan TE-toimisto hoitaa Uudenmaan alueen työlupa-asioita. Uudenmaan työlupapalvelut palvelevat numerossa 0295 040 019 ma-pe klo 9.00-11.00 sekä sähköpostitse tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi
 
TE-toimistosta edelleen ohjataan myös Maahanmuuttovirastoon, mikäli kyseeseen tulee erityisasiantuntijoiden oleskelulupa-asiat. 


Muita kansainväliseen rekrytointiin liittyviä palveluita

International House Helsinki tarjoaa maksuttomasti neuvontaa työnantajille ja yrityksille muun muassa kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä.
 
Englanninkieliset työpaikkailmoitukset saavat laajan näkyvyyden Business Finlandin maksuttomassa Jobs in Finland-palvelussa. Business Finland järjestää lisäksi rekrytointikampanjoita ulkomailla yhdessä kansallisen Talent Boost -verkoston kanssa. 

Kansainvälisten rekrytointien onnistumisessa työntekijän mukana muuttavan perheen hyvinvointi on keskeinen tekijä. Hello Espoo –sivusto ja Facebook -ryhmä ovat erinomaisia tiedon lähteitä liittyen maahantuloon ja asettautumiseen Espoossa. Espoon kaupunki tukee puolisoiden urakehitystä esimerkiksi maahanmuuttajille suunnatun osaamiskeskustoiminnan kautta. 

Talent Boost -mittari on yrityksille suunnattu itsearviointityökalu, jonka avulla yritys voi kartoittaa organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa, organisaatiokulttuurin avoimuutta sekä käytäntöjen ja järjestelmien valmiutta monimuotoiseen työyhteisöön. Mittari antaa tietoa siitä, millainen on yrityksen lähtötaso ja mitkä palvelut voisivat tukea yritystä tiellä kohti sisäistä kansainvälistymistä. 
MessiLive.fi:n rekrytointilähetyksessä työnantaja pääsee kertomaan syvemmin organisaationsa arvoista ja työkulttuurista sekä vastailemaan hakijoiden kysymyksiin yhdellä kertaa, jolloin hakijat ymmärtävät paremmin, mitä yritys oikeasti tarvitsee. 
 

Rekrytointitapahtumat

Rekrytointitapahtumissa on mahdollisuus saada suora kontakti yrityksesi avoimista tehtävistä kiinnostuneisiin työnhakijoihin ja löytää yrityksen tarvetta vastaavia työntekijöitä. Rekrytointitapahtumat voivat olla isoja tapahtumia tai yrityksille räätälöityjä, ja niitä järjestetään myös verkossa. 
 
TE-toimistot järjestävät rekrytointitilaisuuksia ja -kampanjoita, joissa työnantajalla on mahdollisuus esitellä työtä hakeville yrityksen toimintaa ja avoimia työpaikkoja.

Työllisyys Espoon neuvontapiste tarjoaa neuvontaa, rekrytointi - ja koulutustapahtumia. Rekrytointitapahtumista ja muista palveluista viestitään Työllisyys Espoon kanavissa. Verkkosivut: www.tyollisyysespoo.fi (Huom. Linkki johtaa Espoon kaupungin uusien, myöhemmin tänä vuonna julkaistavien verkkosivujen testiversioon. Vaikka sivusto on vielä kokonaisuudessaan kesken, ovat työllisyysasioita koskevat tiedot kuitenkin ajan tasalla ja oikein).
 

Opiskelijarekrytointitapahtumat

Ammattiin valmistuvat ja vielä opintojaan suorittavat tulevat ammattilaiset tavoitat Omnian kautta. DuuniOmnia kohtauttaa työnantajat ja eri alojen opiskelijat yhteisessä rekrytointitapahtumassa. Yrityksillä on myös mahdollisuus järjestää omia kampustapahtumia.