Taloudellinen tuki rekrytointiin

Palkkatuki

Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä taloudellinen tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatukea voidaan myöntää 30 -50 % työllistettävän palkkauskustannuksiin työttömyyden kestosta riippuen toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen. 

Espoo-lisä ja rekrytointituki

Työllistämisen Espoo-lisällä tuetaan työttömien työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille. Tuki on harkinnanvarainen. Espoon rekrytointitukea voidaan myöntää yrityksille, jotka palkkaavat espoolaisen työttömän työnhakijan määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Rekrytointitukea maksetaan työnantajalle tasaamaan työttömän henkilön työllistämisestä työsuhteen alussa syntyviä palkkauskustannuksia. Tukea voidaan myöntää sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen, jolla ei ole oikeutta TE-toimiston myöntämään palkkatukeen esimerkiksi työttömyyden keston tai muun syyn vuoksi. 

Kolme erilaista työllistämisen Espoo-lisää: 
1. Rekrytointituki (muihin kuin palkkauskustannuksiin) 500 €/kk, yrityksille
2. Palkkatuki (palkkakustannuksiin, edellyttää TE-toimiston myöntämää palkkatukea) max 800 €/kk, yrityksille ja 3. sektorin toimijoille
3. Toimeksiannon tuki (työn tai projektin suorittamiseen kertaluontoisesti) enintään 50 % tai 1500 euroa, yrityksille ja taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille
 
Palkkatukea voidaan myöntää työntekijöistä, jotka voivat olla
• espoolaisia työttömiä
• vähintään 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatuen piirissä tai 
12 kk työttömänä olleita työntekijöitä
• kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaita, joiden palveluntarve on arvioitu Espoo-lisän osalta tai
• alentuneesti työkykyisiä työntekijöitä ja oppisopimusopiskelijoita, joista TE-toimisto maksaa palkkatukea.
 

Lue lisää Espoo-lisästä ja rekrytointituesta.