Taloudellinen tuki ja työsuhde

Hakemuksissa ja sopimuksissa avustaminen

Business Espoon asiantuntijat neuvovat ja avustavat yrityskumppaneitaan palkkatuki- ja Espoo-lisä-hakemuksissa. Ota rohkeasti yhteyttä meihin

Palkkatuki

Palkkatuki on TE-toimiston tai kuntakokeilun myöntämä taloudellinen tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatukea voidaan myöntää 30 -50 % työllistettävän palkkauskustannuksiin työttömyyden kestosta riippuen toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen. 

Espoo-lisä ja rekrytointituki

Työllistämisen Espoo-lisällä tuetaan työttömien työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille. Tuki on harkinnanvarainen. Espoon rekrytointitukea voidaan myöntää yrityksille, jotka palkkaavat espoolaisen työttömän työnhakijan määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Rekrytointitukea maksetaan työnantajalle tasaamaan työttömän henkilön työllistämisestä työsuhteen alussa syntyviä palkkauskustannuksia. Tukea voidaan myöntää sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen, jolla ei ole oikeutta TE-toimiston tai kuntakokeilun myöntämään palkkatukeen esimerkiksi työttömyyden keston tai muun syyn vuoksi. 

Kolme erilaista työllistämisen Espoo-lisää: 
1. Rekrytointituki (muihin kuin palkkauskustannuksiin) 500 €/kk, yrityksille
2. Palkkatuki (palkkakustannuksiin, edellyttää TE-toimiston tai kuntakokeilun myöntämää palkkatukea) max 800 €/kk, yrityksille ja 3. sektorin toimijoille
3. Toimeksiannon tuki (työn tai projektin suorittamiseen kertaluontoisesti) enintään 50 % tai 1500 euroa, yrityksille ja taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille
 
Palkkatukea voidaan myöntää työntekijöistä, jotka voivat olla
• espoolaisia työttömiä
• vähintään 200 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatuen piirissä tai 
12 kk työttömänä olleita työntekijöitä
• kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaita, joiden palveluntarve on arvioitu Espoo-lisän osalta tai
• alentuneesti työkykyisiä työntekijöitä ja oppisopimusopiskelijoita, joista TE-toimisto maksaa palkkatukea.

Ota yhteyttä sähköpostitse ja kysy lisää: palkkatuki@espoo.fi tai

lue lisää Espoo-lisästä ja rekrytointituesta kaupungin verkkosivuilta

Talent Explorer -rahoituspalvelu 

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta edistämään yrityksesi liiketoimintaa uudella kansainvälisellä markkinalla. Talent Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu minkä tahansa toimialan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa) lukuun ottamatta toimialoja, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Rahoituspalvelu soveltuu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta palkkaamalla asiantuntijan. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Tuetun työllistämisen neuvonta

Työpaikkaohjaajat

Työpaikkaohjaajan menestyksekäs hoitaminen edellyttää perehtymistä työelämässä oppimisen käytäntöihin, eli suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin. Omnia tarjoaa maksutonta koulutusta työpaikkaohjaajille verkossa, Omniassa lähitoteutuksena tai omassa yrityksessänne. Koulutukset soveltuvat kaikille työpaikkaohjauksesta kiinnostuneille ja opiskelijoita ohjaaville työntekijöille.

Lisätietoja Työpaikkaohjaajan koulutuksesta Omnian verkkosivuilla

Kielikoulutukset

AvoinOmnia -verkkokaupan monipuolisesta tarjonnasta löytyvät myös suomi toisena kielenä (S2)-koulutukset.