Taloudellinen tuki rekrytointiin

Palkkatuki

Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä taloudellinen tuki työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatukea voidaan myöntää 30 -50 % työllistettävän palkkauskustannuksiin työttömyyden kestosta riippuen toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen. 

Espoo-lisä ja rekrytointituki

Työllistämisen Espoo-lisällä tuetaan työttömien työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille. Tuki on harkinnanvarainen. Espoon rekrytointitukea voidaan myöntää yrityksille, jotka palkkaavat espoolaisen työttömän työnhakijan määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella. Rekrytointitukea maksetaan työnantajalle tasaamaan työttömän henkilön työllistämisestä työsuhteen alussa syntyviä palkkauskustannuksia. Tukea voidaan myöntää sellaisen työttömän työnhakijan palkkaamiseen, jolla ei ole oikeutta TE-toimiston myöntämään palkkatukeen esimerkiksi työttömyyden keston tai muun syyn vuoksi. 

Lue lisää Espoo-lisästä ja rekrytointituesta.