Espoon ja Kauniaisten työllistymistä edistävä monialainen palvelu

Kenelle?

Monialainen työllisyyspalvelu tarjoaa yksilöllisiä työllistymis-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja työllistymisen tueksi. Mikäli olet yli 17-vuotias, työttömyytesi on jatkunut pitemmän aikaa ja tarvitset apua työllistymistä vaikeuttavien ongelmien ratkaisemiseen, saatat hyötyä työvoiman palvelukeskuksen palveluista. Palvelu on tarkoitettu espoolaisille ja kauniaislaisille.

Miten asiakkaaksi pääsee?

Asiakkaaksi pääset työ- ja elinkeinotoimiston tai sosiaalitoimen lähetteellä. Voit myös ottaa yhteyttä Työvoiman palvelukeskukseen.

Palvelujen sisältö

Saat kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa tehdään suunnitelma työllistymisestä ja tarvitsemistasi palveluista. Lähtökohtana ovat omat tavoitteesi ja vahvuutesi.

Kanssasi työskentelee tilenteesi mukaan monen eri alan ammattilaisia kuten työvoimaohjauksen asiantuntijoita, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, psykologi tai Kelan vakuutussihteeri.

Palvelut

Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut
- esimerkiksi työvoimapoliittiset koulutukset, työkokeilu ja palkkatuettu työ

Sosiaalityön palvelut (paitsi toimeentulotuki):
- palveluohjaus ja neuvonta esim. asumis- ja talousasioissa
- työskentelyn pääpaino on työllistymisessä ja työllistymistä edistävissä palveluissa

Työttömien terveydenhuolto
Terveystarkastus painottuu keskusteluun asiakkaan terveydentilasta, elintavoista ja elämäntilanteesta sekä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavista seikoista. Asiakas ohjataan tarvittaviin terveyspalveluihin.

Kelan palvelut
- kuntoutuspalvelut, jotka edistävät asiakkaan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä
- ohjaus ja neuvonta muissa Kelan etuuksissa

Kuntouttava työtoiminta

Palkkatuettu työ Espoon kaupungilla

Työkokeilu Espoon kaupungilla