Työ ja yrittäminen

Euroopan kestävimmässä kaupungissa Espoossa on hyvä kasvaa, yrittää ja tehdä työtä. Kaupunki kehittää toimintaa yhdessä yritysten ja asukkaiden kanssa taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Kestävässä ja innovatiivisessa Espoossa pyrimme siihen, että yritykset menestyvät ja kehittävät uusia ratkaisuja yhteistyössä kaupungin kanssa, ja yrittäjillä on hyvät edellytykset toteuttaa unelmiaan ja luoda tulevaisuuden kasvua ja työpaikkoja.

Espoo on elämysten ja innovaatioiden puutarha, Espoo Innovation Garden, jossa huipputukimus, dynaaminen startup-yhteisö ja suuri osa Suomen kansainvälisistä suuryrityksistä kohtaa. Innovaatioiden puutarhassa rakennamme kasvualustaa uusien työpaikkojen synnylle ja hyvän elinympäristön vahvistumiselle. Kaupunki itse toimii yhtenä puutarhurina muiden joukossa: saatamme tekijöitä yhteen ja luomme mahdollisuuksia kasvuun ja innovointiin.

Moniarvoinen ja -kulttuurinen Espoon kaupunki työllistää itse lähes 14 000 henkilöä. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoon kaupunki haluaa, että sen työntekijät voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään.