Turveradantien rakentaminen alkaa: Uusi katuyhteys mahdollistaa maankäytön kehittämisen Nuijalan ja Turvesuon alueilla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.12.2013 klo 8.38
Espoon rakentaa uuden Turveradantie-nimisen pääkatuyhteyden välille Koivu-Mankkaantie - Friisinmäentie. Turveradantie tulee yhdistämään Leppävaaran, Mankkaan, Olarin ja Tapiolan alueita. Välillä Koivu-Mankkaantie - Vanhan-Mankkaantie kadun nimi on Mankkaanlaaksontie. Rakentaminen käynnistetään tänään keskiviikkona 18.12. juhlavalla aloituslapioinnilla.

Urakan hinta on noin 25 miljoonaa euroa ja se valmistuu syksyllä 2015. Uuden katuyhteyden pituus on noin kolme kilometriä ja sen liikennemääräksi arvioidaan noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Urakan työllisyysvaikutus on noin 400 henkilötyövuotta.

Turveradantie parantaa merkittävästi Espoon sisäisiä ajoneuvo-, joukko- ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Lisäksi alueen yhteydet pääkaupunkiseudun päätieverkostoon paranevat. Turveradantie yhdistetään Turunväylään uudella eritasoliittymällä, Turvesolmulla, joka sijaitsee Turunväylällä Nihtisillan ja Kehä I:n välissä. Turvesolmusta tulee liittymä Helsingin suuntaan.

Uuden kadun ja liittymän rakentaminen mahdollistavat maankäytön kehittämisen Nuijalan ja Turvesuon alueilla. Kadun ja liittymän rakentaminen rahoitetaan Turvesolmun viereen tulevien liiketonttien myyntituloilla.

Nuijalan ja Turvesuon alueille suunnitellaan liike- ja toimistorakentamista noin 100 000 kerrosneliömetriä. Asuntorakentamista tulee yhtä paljon.

Alueen ulkoilureitistö täydentyy, kun Sinimäentieltä rakennetaan uusi ulkoilureitti Nuijalantien nykyiseen alikulkukäytävään. Talvikaudella reitti toimii Tapiolan ja Leppävaaran alueita yhdistävänä hiihtolatuyhteytenä.

Hankkeen yhteydessä alueen meluntorjuntaa parannetaan jatkamalla Turunväylän meluesteitä. Myös Turveradantien ja Mankkaanlaaksontien varrelle rakennetaan meluntorjuntaa.

Rakentamisen aikana Turunväylälle ja ympäröiville kaduille tulee poikkeavia liikennejärjestelyjä ja normaalia alhaisempia nopeusrajoituksia. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy.

Lisätietoja:
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, p. 0500 607754
Kaupungininsinööri Harri Tanska, p. 050 3833209
Rakennuttajapäällikkö Hannu Lehtikankare, p. 040 5182992

Linkki karttaan:
http://aineistopankki.espoo.fi/?cart=1889-hhmihhaimd&l=FI