Turvattomuus pois lasten kouluteiltä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.5.2018 klo 13.58

Lapsia koulumatkalla

Espoon peruskoululaisten vanhemmat kutsutaan vastaamaan kyselyyn lapsensa koulumatkan turvallisuudesta. Kaupunki pyrkii parantamaan koululaisten turvallisuutta koulutiellä.  

Koulumatkojen turvallisuus on osa Espoon kaupungin liikenneturvallisuusstrategiaa. Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on edistää koulumatkojen turvallisuutta.

Projekti alkaa toukokuussa vanhemmille ja heidän lapsilleen suunnatulla Wilma-kyselyllä, jossa kartoitetaan lasten koulumatkojen turvattomimpia ja ongelmallisimpia kohtia sekä syitä niihin.

”Kyselyllä pyritään määrittämään paikat, joissa lapset kokevat turvattomuutta koulumatkalla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kohdat, joissa on kovat autojen ajonopeudet, näkemäesteitä tai kunnossapidon puutteita”, liikenneturvallisuuden asiantuntija Tuomo Saarinen kertoo.

Vastausten perusteella laaditaan ehdotuksia koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä toimenpideohjelma niiden toteuttamiseksi. Toimenpideohjelma valmistuu elokuussa 2018. Toimenpiteitä toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

”Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn ja käyttäisi hyödyksi tilaisuuden vaikuttaa lapsensa koulumatkan turvallisuuteen”, Tuomo Saarinen sanoo.

Turvallisuus on Espoossa hyvällä tasolla

Kouluteiden turvallisuutta on kartoitettu Etelä-Espoossa viimeksi vuonna 2004, minkä jälkeen esiin tulleita puutteita on korjattu. Vuosittain turvattomia kohteita paljastuu vanhempien yhteydenotoissa ja lasten koulumatkojen liikenneturvallisuusarvioinneissa.

”Kokonaisuudessaan koulumatkojen turvallisuus on Espoossa hyvällä tasolla”, Saarinen vakuuttaa. ”Jos matka arvioidaan turvattomaksi, voi lapsi saada koulukuljetuksen tai matkakortin.”