Tremanskärr – Espoon suoluonnon helmi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.9.2015 klo 13.12

Poimi karpaloita ja lakkoja sekä kohtaa hirvi, Suomen metsien valtias, suoretkellä. Espoolaisen suoluonnon lippulaiva on noin 45 ha kokoinen Tremanskärrin suoalue luontopolkuineen, jonka monipuoliseen luontoon tutustuminen on helppoa.


Kuva: Jussi-Pekka Manner

Helpoin tapa tutustua Tremanskärrin suoluontoon on alueella kulkeva opastettu luontopolku. Lyhyempi, 2,8 km pituinen, reitti esittelee Tremanskärrin suon pääalueen, jossa kuljetaan kätevästi pitkospuita pitkin. Pidemmällä, 3,7 km pituisella reitillä pääsee näkemään lisäksi suota ympäröivät kalliot ja korpilaaksot sekä idyllisen Kurkijärven.
 

Tremanskärr on nuori keidassuo, jossa keidassoille tyypillisesti muuta ympäristöä korkeammalla oleva keskustasanne luo vähäravinteisen ympäristön. Tremanskärrin keskustasanne on mäntyä kasvavaa rämettä, jolla viihtyvät myös isot varvut, kuten suopursu ja juolukka, sekä paikoin runsaat karpalot ja lakat. Keskusrämettä ympäröivä laide koostuu pääasiassa puuttomista nevoista ja rehevämmistä korvista sekä näiden yhdistelmistä. Nevojen lajistoon kuuluu rahkasammalten lisäksi erilaisia saroja ja raate. Korvessa kasvavat kuusi, hieskoivu ja tervaleppä sekä esimerkiksi vehka ja metsäkorte. Alueella viihtyvät puustoisten soiden ja metsien lintulajit, kuten pyyt, joiden lisäksi voi törmätä hirviin tai metsäjäniksiin.

Tremanskärrin suo on syntynyt Espoossa epätyypillisellä tavalla metsämaan vähitellen soistuessa. Tämän on aiheuttanut alkujaan luultavasti metsäpalo, jonka seurauksena vettä maan pinnalta haihduttavat puut ovat hävinneet ja pohjaveden pinta noussut. Maaperä on vähitellen vettynyt ja paikalle on muodostunut suo. Tremanskärr kuuluu Natura 2000-verkostoon sekä valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja on lähes kokonaan luonnonsuojelualuetta. Suojelun ansiosta suoalue onkin säilynyt luonnontilaisena ja on yksi monipuolisimpia suoalueita pääkaupunkiseudulla.

Luontopolulle pääsee Tremanskärrin parkkipaikalta, joka sijaitsee vastapäätä Kalajärven keskustaa Vihdintien pohjoispuolella, juuri ennen osoitetta Vihdintie 63 Helsingin suunnasta tultaessa. Mukaan retkelle voi ottaa Tremanskärrin luontopolku -esitteen, jossa on kartta sekä lisätietoa luontopolusta.

Kannattaa myös tutustua Suoseuran ja Villa Elfvikin luontotalon yhteistyönä tekemään Suon sylissä -näyttelyyn, jossa esitellään soiden maailmaa, soista saatavia hyötyjä ja Espoon hienoimpia suoluontokohteita. Näyttely on avoinna luontotalo Villa Elfvikissä 18.10.2015 asti.

Lisätietoja: 
Tia Lähteenmäki, Espoon ympäristökeskus, puh. 043 826 5221, tia.lahteenmaki@espoo.fi