Toimeentulotuen siirto Kelalle alkaa näkyä pääkaupunkiseudun kunnissa

10.3.2016 klo 14.49

Espoo, Helsinki ja Vantaa tiedottavat:

Perustoimeentulotukeen liittyvät tehtävät siirtyvät vuoden 2017 alusta kunnista Kelan hoidettaviksi. Pääkaupunkiseudun kunnissa muutos näkyy jo nyt niin, että etuuskäsittelijät ovat alkaneet hakeutua uusiin tehtäviin. Osaavan työvoiman vähenemisen vuoksi kunnilla voi olla vaikeuksia maksaa perustoimeentulotukea lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä.

Kyseessä ei ole kuntien kannalta liikkeenluovutus, joten tehtäviä nyt hoitava henkilöstö ei siirry tehtävien mukana kunnista Kelaan. Kela hoitaa tehtävät pääosin nykyisellä työvoimallaan ja käynnistää kevään aikana tarvittavat lisärekrytoinnit. Kunnilla ei ole tässä vaiheessa tarkkaa tietoa rekrytointien periaatteista.

Koska työ kunnissa loppuu, työnantajalla on oikeus ja velvollisuus tarjota etuuskäsittelijöille irtisanomisen vaihtoehtona myös muunlaista työtä sekä tähän tarvittavaa koulutusta.

Pääkaupunkiseudun kunnat varautuvat toimeentulotukilain muutokseen hyvissä ajoin ja yhteistyössä. Henkilöstön uudelleensijoittamisjärjestelyt on jo käynnistetty. Lähtökohtana on, että mahdollisimman moni etuuskäsittelijä sijoittuisi joko Kelan palvelukseen tai kunnan muihin tehtäviin. Kuntien olosuhteet ja menettelytavat poikkeavat jonkin verran toisistaan.

Vantaan kaupunki on ollut mukana kuntakokeilussa, jossa on pilotoitu toimeentulotuen siirtoa Kelalle.

– Kokemukset yhteistyöstä Kelan kanssa ovat olleet positiivisia. Sekä asiakkaat että Vantaan kaupunki ovat olleet tyytyväisiä uusien toimintamallien kehittämiseen, kertoo aikuissosiaalityön palvelupäällikkö Virve Flinkkilä. – Isona haasteena on kuitenkin nyt se, miten onnistumme pitämään nykyiset etuuskäsittelijämme loppuvuoden ajan ja miten saamme heidät työllistettyä kaupunkien organisaatioihin

– Kun pysyvä henkilökunta on alkanut hakeutua uusiin tehtäviin, on jo nyt huomattu, miten haastavaksi tilanne loppuvuotta kohti on menossa, arvioivat myös Helsingin nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Maarit Sulavuori ja Espoon aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Marja Dahl. – Osaavaa ja pätevää henkilökuntaa toimeentulotuen määräaikaisiin tehtäviin on erittäin vaikea löytää. Perehdyttäminen ottaa aina myös oman aikansa ja se työllistää entisestään kuormittunutta organisaatiotamme.

Aluehallintovirasto seuraa säännöllisesti kuntien toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja ja on tietoinen kuntien vaikeutuvasta etuuskäsittelytilanteesta.