Tilastot ja tutkimukset -nettisivun sisältöä on ajantasaistettu ja rakennetta uudistettu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.10.2020 klo 14.46

Vuosien saatossa www.espoo.fi/tieto -nettisivustolle oli kertynyt paljon sisältöä ja myös sivuja, joita ei niiden luomisen jälkeen ollut tarvetta päivittää. Sisältö oli tästä syystä osin vanhentunutta ja ajantasaisen tiedon löytäminen haastavaa. Syksyn aikana sivustoilta on poistettu vanhentuneet sivut ja tarkistettu muiden sivujen sisältö sekä muokattu sivujen rakennetta niin, että tieto löytyisi mahdollisimman helposti. Nettisivuston uudistaminen jatkuu kieliversioiden tekemisellä ja saavutettavuuden varmistamisella.

Etusivulle päivitetään linkit tuoreimpiin tutkimuksiin, selvityksiin ja julkaisuihin. Väestö- ja työttömyyssivuille päivitetään edelleen kuukausittain väestönmuutosten ennakkotiedot sekä työttömyystilanne, kattavammat katsaukset ilmestyvät neljännesvuosittain Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa kuten aiemminkin.

Eetvartissa julkaistaan neljännesvuositilastokatsauksen lisäksi artikkeleita eri aiheista, ja ne on nyt listattu em. sivun liitetiedostoon. Eetvarttia on julkaistu vuodesta 2007 alkaen ja artikkeleissa Espoota ja espoolaisia tarkastellaan monista näkökulmista. Esimerkiksi Eetvartin numero 2/2013 sisältää mm. katsauksen poikkihallinnollisiin kehitysohjelmiin sekä kestävän kehityksen kasvatukseen. Numerossa käsitellään myös kokemuksia ja palautteita Espoon ennakkoarviointimenettelystä sekä ensimmäistä Helsingin seudun MAL-sopimuksen seurantaraporttia.

Osa artikkeleista käsittelee jotakin aihetta tutkimuksen näkökulmasta, kuten syrjäytyneet nuoret ja syrjäytymisen riskitekijät (4/2011) ja osa samaa teemaa käytännön näkökulmasta, kuten Vamos Espoon toiminta ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleville nuorille (3/2013). Projektinhallinnan haasteita ja kehittämistarpeita pohjustetaan numerossa 2/2011 ja numerossa 1/2013 esitellään uutta projektimallia kehittämisprojektien johtamiseen ja ohjaukseen.

Paikkatietopohjaista YKR-ruutuaineistoa esitellään numerossa 2/2008 ja samaa aineistoa on käytetty asuinalueiden välistä eriytymistä ja kaupunkirakenteen eheyttämistarvetta kuvaavissa Espoon asuinalueindekseissä (2/2014 ja 2/2019). Eriytymistä on tarkasteltu myös koulujen näkökulmasta (4/2013). Asumisen aiheita ovat esimerkiksi lähiökehittäminen (4/2010), muuttoliike ja asukkaiden tulotaso (4/2013), asuntotuotanto ja muuttovirtojen väliset yhteydet (4/2016) sekä Länsimetro ja sen vaikutus asuntomarkkinoihin (1/2018).

Erityisesti maahanmuuttajien asumista ja keskittymisen yhteyttä asuntokannan rakenteeseen tarkastellaan numerossa 4/2008. Turvapaikanhakijoita ja kotouttamisen onnistumisen edellytyksiä käsitellään numerossa 4/2015 ja espoolaisten järjestöjen roolia maahanmuuttajien tukena numerossa 4/2016. Luontoon ja ympäristöön liittyviä Eetvartissa esiteltyjä aiheita ovat esimerkiksi viheralueverkoston tila ja tärkeät alueet (1/2014), hiljaiset alueet (1/2017) ja liito-oravat ja liito-oravametsiköt (1/2017).

Uusia toimintatapoja ja palveluja on Eetvartissa esitelty vuosien saatossa monia, kuten asukasfoorumit (4/2009), turvallisuuskävelyt (2/2011) ja palvelutorit (2/2016). Numerossa 4/2016 esitellään Rantaraittia ja sen palveluiden kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia. Erilaisia hankkeita ja projekteja esitellään lukuisissa artikkeleissa.

Katse suunnataan välillä myös menneisyyteen, kuten Espoon sosiaali- ja terveyspalvelujen historiaan (2/2018), mutta useammin tulevaisuuteen, esimerkiksi tulevaisuuden sähköisiin sote-palveluihin (1/2016) tai tulevaisuusresilienssiin ja Espoon kaupungistumisen tulevaisuuteen (4/2018).