Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote toukokuu 2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.5.2021 klo 12.48

Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2020/2021 -tietoisku on valmistunut

Vuonna 2020 Espoon asukasmäärä kasvoi 3 065 hengellä ja oli vuodenvaihteessa 292 796 asukasta. Suuralueista eniten kasvoi Suur-Tapiola noin 1 200 asukkaalla. Asukaslukuun suhteutettuna kasvu oli suurinta Suur-Kauklahdessa. Lisätietoja väestöstä pienalueittain, palvelupiireittäin ja ikäryhmittäin Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2020/2021 -tietoiskussa.

Espoon väestö oli vuoden 2021 maaliskuun lopussa ennakkotietojen mukaan 293 600 asukasta

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi tammi-maaliskuun aikana 780 asukkaalla, mikä on 100 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Syntyneitä oli 70 lasta edellisvuotta enemmän, kuolleita 20. Luonnollinen väestönlisäys kasvoi 50 henkilöllä edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 200 asukkaan verran eli sama kuin edellisvuonna. Maahanmuutto laski 190 hengellä, espoolaisten muutto ulkomaille väheni 30 hengellä ja nettosiirtolaisuus laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 165 henkilöllä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen ennakkotietojen perusteella Espoon väestönkasvu vuonna 2021 olisi 3 100 asukasta. Mitään varmaa tämän vuoden väestönkasvusta ei kuitenkaan voi kolmen kuukauden perusteella sanoa.

Tammi-maaliskuussa Espoon väestöä lisäsi eniten maahanmuutto. Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 75 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 53 prosenttia. Sen sijaan kuntien välinen muutto oli tappiollinen 28 prosenttia.

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista 20 ja EU-maista 200 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta yleensä tulee pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, tammi-maaliskuussa määrä oli 340 asukasta. Kuitenkin tällä hetkellä enemmän kuin kolmasosa muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjois- ja EU-maista.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan Väestöosan mukaan) oli maaliskuun lopussa 56 600, mikä on yli 19 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2021 tammi-maaliskuun väestönkasvusta oli 83 prosenttia.

Eniten väestö kasvoi Suur-Leppävaaran alueella, yli 400 hengellä. Yli sadan hengen kasvu oli Suur-Matinkylän ja Suur-Tapiolan alueilla. Suhteellisesti eniten kasvoi Suur-Kauklahti. Vanha-Espoossa väestö väheni. Alle kouluikäisten ikäryhmä pieneni 40 lapsella, muut ikäryhmät kasvoivat, eniten 30-49-vuotiaiden ikäryhmä noin 450 hengellä.

Väestönmuutokset maaliskuussa 2021

Työttömien määrä kasvoi maaliskuussa

Maaliskuun lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 17 501 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,7 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,6 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1730 ja 50 vuotta täyttäneitä 5752. Naisia oli 46 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 6175 eli 35,3 % työttömistä.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli maaliskuun lopulla työttömiä 1,2-kertaa (3015 henkeä) enemmän ja työttömyysaste oli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi. Koko maassa työttömiä oli noin 0,7-kertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 0,9-kertainen määrä (146 henkeä enemmän) ja pitkäaikaistyöttömiä 1,8 kertainen määrä (2669 henkeä enemmän) vuodentakaiseen verrattuna.

Koronapandemian myötä työttömyys kääntyi jyrkkään nousuun saavuttaen huippunsa viime vuoden toukokuussa (23 177 työtöntä ja työttömyysaste 15,8 %). Sen jälkeen työttömyys laski hidastuvaa tahtia, kunnes se pysähtyi vuoden lopulla. Työttömyys on edelleen huomattavasti korkeampi kuin ennen koronakriisiä ja maaliskuussa työttömyys kääntyi selvään kasvuun.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: espoo.fi > Työttömyys kuukausittain

Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä neljännesvuosittain: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu