Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote huhtikuu 2021

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
13.4.2021 klo 17.23

Toimintaympäristön tila Espoossa 2021 –aineisto on julkaistu

Toimintaympäristön tilaa ja kehitystä seurataan tilasto- ja tutkimusaineiston sekä asiantuntija-arvioiden perusteella. Uudessa aineistossa käsitellään seuraavia teemoja:

 • Ekologisesti kestävä kehitys
 • Espoolaisten hyvinvointi
 • Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit
 • Henkilöstö
 • Kansainvälinen toiminta
 • Kaupungin talous
 • Kestävä kehitys
 • Koronapandemian vaikutuksia kaupungin toiminnan näkökulmasta
 • Maankäyttö, rakentamien ja asunnot
 • Palvelut
 • Sivistystoimen palvelut
 • Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat
 • Väestöennusteet
 • Yritykset, työpaikat, työllisyys
 • lisäksi yhteenveto keskeisimmistä ilmiöistä

Tutustu Toimintaympäristö-aineistoon:

yhteyshenkilöt ja pdf-tiedostot: Toimintaympäristön tila Espoossa

Espoon virallinen väkiluku oli 292 796 asukasta vuodenvaihteessa 2020/2021

Suomen- tai saamenkielisiä oli 217 202 henkeä (74,2 prosenttia) ja ruotsinkielisiä 19 970 henkeä (6,8 prosenttia). Espoolaisista 55 624 henkeä eli 19,0 prosenttia puhui äidinkielenään muuta kuin kotimaista kieltä. Espoon väestö kasvoi 3 065 asukkaalla eli 1,1 prosenttia vuoden 2020 aikana. Väestönkasvu oli 3 034 henkeä pienempää kuin edellisvuonna. Vieraskielisten määrä kasvoi 3 428 henkeä, suomen- tai saamenkielisten määrä väheni 300 asukkaalla ja ruotsinkielisten 63 asukkaalla.

Lue lisää: Väestörakenne ja väestönmuutokset

Espoon väestö oli vuoden 2021 helmikuun lopussa ennakkotietojen mukaan 293 700 asukasta

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi tammi-helmikuun aikana 800 asukkaalla, mikä on 150 asukasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Syntyneitä oli 50 lasta edellisvuotta enemmän, kuolleita 60. Luonnollinen väestönlisäys aleni 10 henkilöllä edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 40 asukkaan verran. Tosin helmikuussa tuli muuttovoittoa noin 30 asukasta. Maahanmuutto laski 200 hengellä, espoolaisten muutto ulkomaille väheni 30 hengellä ja nettosiirtolaisuus laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 170 henkilöllä.

Tammi-helmikuussa Espoon väestöä lisäsi eniten maahanmuutto. Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 68 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 39 prosenttia. Sen sijaan kuntien välinen muutto oli tappiollinen 40 asukkaan verran, mikä on seitsemän prosenttia.

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista 15 ja EU-maista 120 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta yleensä tulee pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, tammi-helmikuussa määrä oli 240 asukasta. Kuitenkin tällä hetkellä noin kolmasosa muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjois- ja EU-maista.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan Väestöosan mukaan) oli helmikuun lopussa 56 800, mikä on yli 19 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2021 tammi-helmikuun väestönkasvusta oli 67 prosenttia.

Väestönmuutosten ennakkotiedot helmikuussa 2021

Etenkin nuorten työttömien sekä pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan

Helmikuun 2021 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 16 805 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,5 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,4 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1542 ja 50 vuotta täyttäneitä 5672. Naisia oli 45,7 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 5530 eli 32,9 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 3542 avointa työpaikkaa.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli helmikuun lopulla työttömiä 1,5-kertaa (5778 henkeä) enemmän ja työttömyysaste oli neljä prosenttiyksikköä korkeampi. Koko maassa työttömiä oli noin 1,3-kertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 1,7-kertainen määrä (614 henkeä enemmän) ja pitkäaikaistyöttömiä 1,6 kertainen määrä (2105 henkeä enemmän) vuodentakaiseen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 4,5 % (152 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä oli vuodentakaista suurempi ensimmäistä kertaa yli vuoteen.

Lokakuussa 2016 alkanut työttömyyden väheneminen hidastui voimakkaasti vuonna 2019 ja lopulta pysähtyi viime vuoden helmikuussa. Koronakriisin myötä työttömyys kääntyi jyrkkään nousuun saavuttaen huippunsa viime toukokuussa (23 177 työtöntä ja työttömyysaste 15,8 %). Sen jälkeen työttömyys laski hidastuvaa tahtia, kunnes se kääntyi jälleen kasvuun viime joulukuussa.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain