Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote tammikuu 2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.1.2021 klo 14.52

Covid-19 -turvallisuusselvitys asukkaille syksy 2020: Kevääseen verrattuna hieman useampi pitää koronavirusta merkittävä uhkana itselleen ja läheiselle

Espoolaiset kokevat, että ovat saaneet riittävästi tietoa koronaviruksesta ja osaavat toimia ohjeiden mukaan. 77% (keväällä 76 %) vastaajista kertoo myös toimivansa annettujen ohjeiden mukaan. Kokonaisuudessaan muutokset tuloksissa ovat kevääseen verrattuna maltillisia.

Espoon kaupunki kartoitti toistamiseen espoolaisten turvallisuudentunnetta, näkemyksiä omasta arjesta ja näkemyksiä kaupungin toiminnasta Covid 19 -koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana. Innolink Research Oy toteutti ensimmäisen kyselyn toukokuussa 2020 ja toisen kyselyn marras-joulukuussa 2020. Molempiin kyselyihin vastasi 1000 espoolaista.

Tutustu kyselyn tuloksiin: Kevääseen verrattuna hieman useampi pitää koronavirusta merkittävänä uhkana itselleen ja läheiselle

Espoon väestö oli vuoden 2020 marraskuun lopussa ennakkotietojen mukaan 292 400 asukasta

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi tammi-marraskuun aikana noin 2 700 asukkaalla, mikä on lähes 3 000 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Syntyneitä oli 40 ja kuolleita 110 edellisvuotta enemmän. Luonnollinen väestönlisäys oli 60 henkeä edellisvuotta matalampi. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 940 asukkaan verran. Maahanmuutto väheni 290 hengellä edellisvuodesta, espoolaisten muutto ulkomaille väheni 560 hengellä mutta nettosiirtolaisuus kasvoi edellisvuodesta 270 henkilöllä.

Tammi-marraskuussa Espoon väestöä lisäsi eniten maahanmuutto. Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 85 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 52 prosenttia. Sen sijaan kuntien välinen muutto oli tappiollinen 37 prosenttia. Laskua edellisvuoteen oli peräti 3 000 asukasta. Espoosta muutetaan nyt runsain määrin muualle.

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista 90 ja EU-maista 540 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta tulee kuitenkin pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, tammi-marraskuussa määrä oli 1 550 henkilöä, mikä on 71 prosenttia ulkomaisesta nettomuutosta.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan Väestöosan mukaan) oli marraskuun lopussa 56 450, mikä on 19 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2020 tammi-marraskuun väestönkasvusta oli yli 90 prosenttia.

Väestönmuutokset marraskuu 2020

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutoksista: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Työttömyysluvut edelleen huomattavasti korkeammat kuin ennen koronakriisiä

Uudenmaan ely-keskuksen julkaiseman epävirallisen korona-ajan työllisyysseurannan mukaan Espoossa oli 3.1.2021 työttömiä 13 972 ja työttömien osuus työvoimasta oli 12 %. Työttömyys on laskenut viime toukokuun huippulukeman jälkeen, tosin elokuusta alkaen hitaasti. Edelleenkin Espoossa on yli 6000 työtöntä enemmän kuin ennen koronakriisiä viime helmikuussa. Työttömyysluvut ovat koholla aina vuodenvaihteessa. Korona-ajan työllisyysseurannan luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia virallisiin työttömyyslukuihin.

Tuoreimmat viralliset tiedot ovat marraskuun lopulta, jolloin Espoossa oli työttömiä yhteensä 16 606 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,3 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1522 ja 50 vuotta täyttäneitä 5593. Naisia oli 46,3 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 4855 eli 29,2 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1819 avointa työpaikkaa.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli marraskuun lopulla työttömiä 1,6-kertaa (6234 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 4,3 prosenttiyksikköä korkeampi. Koko maassa työttömiä oli noin 1,4-kertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa lähes kaksinkertainen määrä (746 henkeä enemmän) ja pitkäaikaistyöttömiä 1,4 kertainen määrä (1479 henkeä) vuodentakaiseen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 21 % (476 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viime helmikuuhun asti avointen työpaikkojen määrä oli kasvanut lähes yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta.

Työttömät ja lomautetut v.2020-2021

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: espoo.fi > Työttömyys kuukausittain

Laajempi katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä neljännesvuosittain: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Asuntorakentaminen erittäin vilkasta

Ennakkotiedon mukaan Espoossa vuoden 2020 aikana valmistui 4 081 uutta asuntoa ja aloitettiin 6 159 asunnon rakentaminen. Vuoden aikana myönnetyissä rakennusluvissa oli 6432 uutta asuntoa. Valmistuneita asuntoja oli vain hieman vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin valmistui ennätysmäärä asuntoja. Vuonna 2020 aloitettujen ja rakennusluvitettujen asuntojen määrä oli ennätyssuuri.

Valmistuneet asunnot 2018-2020

Alkaneet asunnot 2018-2020

Kuvat: Espoon kaupunki, asuntoyksikkö