Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote heinäkuu 2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.7.2020 klo 11.52

Espoon uusin väestörakennejulkaisu on valmistunut

Vuonna 2019 väestömäärä kasvoi kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi alle kouluikäisissä lapsissa, joiden väestömäärä laski 390 lapsella eli 1,6 prosenttia. Suhteellisesti suurinta kasvu  oli kaikkein vanhimmissa ikäryhmissä: 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi 5,9 prosenttia eli 960 hengellä ja 85 vuotta täyttäneiden määrä 6,1 prosenttia eli 250 hengellä.

Tutustu julkaisuun: Espoon väestörakenne 2019/2020

Espoon väestö oli vuoden 2020 toukokuun lopussa ennakkotietojen mukaan 290 870 asukasta

Ennakkotietojen mukaan Espoon väestö kasvoi tammi-toukokuun aikana yli 1 100 asukkaalla, mikä on lähes 1 500 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Syntyneitä oli saman verran kuin edellisvuonna ja kuolleita noin 70 edellisvuotta enemmän. Luonnollinen väestönlisäys oli 60 henkeä edellisvuotta matalampi. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen yli 300 asukkaan verran. Maahanmuutto väheni yli 100 hengellä edellisvuodesta, espoolaisten muutto ulkomaille myös väheni 300 hengellä ja nettosiirtolaisuus kasvoi edellisvuodesta lähes 200 henkilöllä.

Tammi-toukokuussa Espoon väestöä lisäsi eniten maahanmuutto. Nettosiirtolaisuuden osuus väestönkasvusta oli 83 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 45 prosenttia. Sen sijaan kuntien välinen muutto oli tappiollinen 28 prosenttia. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1 600 asukasta. Espoosta muutetaan nyt runsain määrin muualle, tosin toukokuussa muuttotase oli jo positiivinen.

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista 50 ja EU-maista 240 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta tulee kuitenkin pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, tammi-toukokuussa määrä oli 610 henkilöä, mikä on 67 prosenttia ulkomaisesta nettomuutosta.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan Väestöosan mukaan) oli toukokuun lopussa 54 700, mikä on lähes 19 prosenttia koko väestöstä ja heidän osuutensa vuoden 2020 tammi-toukokuun väestönkasvusta oli lähes 100 prosenttia.

Väestömuutosten ennakkotiedot

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutosten ennakkotiedoista: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Kesäkuun toisella viikolla lähes 23 500 työtöntä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna

Uudenmaan ely-keskuksen julkaiseman epävirallisen korona-ajan työllisyysseurannan mukaan Espoossa oli kesäkuun toisella viikolla työttömiä 23 450, joista lomautettuja oli 9 200. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia virallisten työttömyyslukujen kanssa.

Tuoreimmat viralliset tiedot ovat toukokuun lopulta, jolloin Espoossa oli työttömiä 22 497, joista lomautettuja oli 9722. Työttömyysaste oli 15,8 %. Koko maan työttömyysaste oli 16,5 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 2658 ja 50 vuotta täyttäneitä 6902. Naisia oli 49,1 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3820 eli 16,5 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1623 avointa työpaikkaa.

Ennen koronapandemian rantautumista Suomeen elettiin kautta, jolloin vielä pari vuotta sitten nopea työttömyyden väheneminen oli tasaisesti hidastunut ja lopulta pysähtynyt viime helmikuussa. Toukokuun lopulla Espoossa työttömiä oli kaksi kertaa enemmän 12 512 henkeä) kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli 8,5 prosenttiyksikköä vuodentakaista korkeampi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa lähes kolminkertainen määrä (1752 henkeä enemmän) vuodentakaiseen verrattuna ja pitkäaikaistyöttömiä 12,7 % (430 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avoimia työpaikkoja oli 36 % (923) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Taskutilasto 2020 on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Taskutilasto sisältää tilastotietoja lyhyesti mm. väestöstä, työmarkkinoista, asumisesta, hoito- ja hoivapalveluista, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista, kaupungin hallinnosta ja kunnallistaloudesta sekä luettelon matkailunähtävyyksistä ja Espoon historiaa.

Taskutilasto 2020 pdf-muodossa: Taskutilasto