Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote syyskuu 2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.9.2019 klo 14.31

Espoon uusin väestörakennejulkaisu on valmistunut

Vuonna 2018 väestömäärä kasvoi kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi alle kouluikäisissä lapsissa, joiden väestömäärä laski 260 lapsella eli 1,0 prosenttia. Suhteellisesti suurinta kasvu oli kaikkein vanhimmissa ikäryhmissä: 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi 4,9 prosenttia eli 750 hengellä ja 85 vuotta täyttäneiden määrä 3,5 prosenttia eli 140 hengellä.

Tutustu julkaisuun: Espoon väestörakenne 2018/2019

Espoon väestö oli heinäkuun 2019 lopussa ennakkotietojen mukaan 287 550 asukasta

Väestö kasvoi tämän vuoden alusta 3 920 asukkaalla, mikä on 1 420 henkeä edellisvuotta suurempi lisäys.  Edeltävän 12 kuukauden aikana Espoon väestö kasvoi yli 6 000 asukkaalla. Syntyneitä oli 160 vähemmän ja kuolleita 55 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönlisäys oli 100 asukasta matalampi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Kuntien välinen nettomuutto oli voitollinen 1 890 asukkaan verran ja 1 200 asukasta korkeampi kuin edellisvuonna. Maahanmuutto kasvoi 80 asukkaalla edellisvuodesta, mutta maastamuutto ulkomaille laski 270 asukkaalla. Nettosiirtolaisuus oli noin 350 asukasta enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista noin 40 asukasta, mutta kärsi muuttotappiota EU-maihin 60 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, tammi-heinäkuussa määrä oli 1 220 asukasta.

Heinäkuussa Espoon väestöä lisäsi eniten muutto muista kunnista, jonka osuus väestönkasvusta oli 48 prosenttia eli lähes puolet, nettosiirtolaisuus lisäsi väestöä 30 ja syntyneiden enemmyys 22 prosentin verran.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan mukaan) oli heinäkuun lopussa 51 090 ja heidän osuutensa väestönkasvusta oli 56 prosenttia ja osuus väestöstä lähes 18 prosenttia.

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutosten ennakkotiedoista: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Työttömyyden lasku hidastuu edelleen

Heinäkuun 2019 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 12 786 ja työttömyysaste oli 8,9 %. Koko maan työttömyysaste oli 10,2 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1280 ja 50 vuotta täyttäneitä 4226. Naisia oli 49,9 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3610 eli 28,2 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 2133 avointa työpaikkaa.

Työttömyys on vähentynyt viimeisen vajaan kolmen vuoden ajan, mutta viimeisen vuoden aikana tahti on hidastunut huomattavasti. Heinäkuun 2019 lopulla työttömiä oli 2,6 % (343 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli 0,3 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 9,3 % (132 henkeä) vuodentakaista vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 7,3 % (286 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Avoimia työpaikkoja oli 404 (23 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysluvuissa on huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua. Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu mm. siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu