Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote elokuu 2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.8.2019 klo 16.38

Espoon väestö oli kesäkuun 2019 lopussa ennakkotietojen mukaan 286 900 asukasta

Väestö kasvoi tämän vuoden alusta 3 260 asukkaalla, mikä on 1 400 henkeä edellisvuotta suurempi lisäys.  Edeltävän 12 kuukauden aikana Espoon väestö kasvoi yli 6 000 asukkaalla. Syntyneitä oli 155 vähemmän ja kuolleita lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönlisäys oli 140 asukasta matalampi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Kuntien välinen nettomuutto oli voitollinen 1 630 asukkaan verran ja yli 1 200 asukasta korkeampi kuin edellisvuonna. Maahanmuutto kasvoi 80 asukkaalla edellisvuodesta, mutta maastamuutto ulkomaille laski 270 asukkaalla. Nettosiirtolaisuus oli noin 350 asukasta enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Espoo sai muuttovoittoa pohjoismaista noin 30 asukasta, mutta kärsi muuttotappiota EU-maihin 80 asukkaan verran. Suurin osa Espoon saamasta muuttovoitosta ulkomailta tulee pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta, ensimmäisellä vuosipuoliskolla määrä oli 1 030 asukasta.

Kesäkuussa Espoon väestöä lisäsi eniten muutto muista kunnista, jonka osuus väestönkasvusta oli 50 prosenttia eli puolet, nettosiirtolaisuus lisäsi väestöä 30 ja syntyneiden enemmyys 20 prosentin verran.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan mukaan) oli kesäkuun lopussa 50 600 ja heidän osuutensa väestönkasvusta oli 54 prosenttia ja osuus väestöstä lähes 18 prosenttia.

Suuralueista eniten kasvoivat Leppävaara noin 1 000 ja Tapiola 940 asukkaalla. Ikäryhmistä 0−6-vuotiaat vähenivät 240 lapsella, eniten Suur-Espoonlahdessa 100 ja Vanha-Espoossa 70 lapsella. Muut ikäryhmät kasvoivat.

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutosten ennakkotiedoista: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Työttömiä 3,6 % vähemmän kuin vuosi sitten

Kesäkuun 2019 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 11 989 ja työttömyysaste oli 8,4 %. Koko maan työttömyysaste oli 9,7 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1184 ja 50 vuotta täyttäneitä 4030. Naisia oli 48,9 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3490 eli 29,1 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1985 avointa työpaikkaa.

Viimeisen vuoden aikana työttömyyden väheneminen on hidastunut huomattavasti. Kesäkuun lopulla työttömiä oli 3,6 % (451 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli 0,3 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 8,4 % (108 henkeä) vuodentakaista vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 9,7 % (374 henkeä) vuodentakaista vähemmän. Avoimia työpaikkoja oli 553 (39 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysluvuissa on huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua. Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu mm. siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: espoo.fi > Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa

Uusia asuntoja valmistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli puolitoistakertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna

Tammi-kesäkuussa Espoossa valmistui 2884 uutta asuntoa, mikä on yli 1200 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloituksissa oli uusia asuntoja 2326 eli lähes saman verran kuin vuodentakaisissa aloituksissa. Uusien kohteiden rakennusluvissa oli 2973 asuntoa. Määrä oli vuodentakaisella tasolla.

Neljännesvuosikatsaus rakennus- ja asuntotuotannosta Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa