Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote toukokuu 2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.5.2019 klo 10.56

Tietoa vuodenvaihteen 2018/2019 väestöstä Espoon osa-alueittain ja ikäryhmittäin

Espoon virallinen väkiluku oli 283 632 asukasta vuodenvaihteessa 2018/2019. Espoolaisista 76 prosenttia oli suomen- tai saamenkielisiä, seitsemän prosenttia ruotsinkielisiä ja 17 prosenttia vieraskielisiä.

Espoon väestö kasvoi 4 588 asukkaalla eli 1,6 prosenttia vuoden 2018 aikana. Väestönkasvu oli 127 henkeä pienempää kuin edellisvuonna. Väestönkasvusta 3 430 henkeä eli 75 prosenttia oli vieraskielistä. Suomen- ja saamenkielisten määrä kasvoi 236 asukkaalla ja ruotsinkielisten väheni 78 asukkaalla.

Espoon suuralueista väestö kasvoi eniten Suur-Leppävaarassa ja Suur-Matinkylässä, molemmissa yli 1 000 asukkaalla.  Asukaslukuun suhteutettuna kasvu oli suurinta Suur-Kauklahdessa, jossa väestö kasvoi 3,8 %:lla.

Lisätietoja väestöstä pienalueittain, palvelupiireittäin ja ikäryhmittäin: Väestörakenne, ks. julkaisu: Espoon asukasluku vuodenvaihteessa 2018/2019

Espoon väestö oli maaliskuun 2019 lopussa ennakkotietojen mukaan 285 000 asukasta

Väestö kasvoi tämän vuoden alusta 1 390 asukkaalla, mikä on 580 henkeä edellisvuotta suurempi lisäys. Edeltävän 12 kuukauden aikana Espoon väestö kasvoi lähes 5 200 asukkaalla. Syntyneitä oli 40 vähemmän kuin vuotta aiemmin, kuolleita 10 enemmän. Luonnollinen väestönlisäys oli noin 50 asukasta matalampi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Kuntien välinen nettomuutto oli voitollinen 640 asukkaan verran. Maahanmuutto laski edellisvuodesta samoin maastamuutto ulkomaille. Nettosiirtolaisuus oli noin 20 asukasta vähemmän kuin viime vuonna.

Maaliskuussa Espoon väestöä lisäsi eniten muutto muista kunnista, jonka osuus väestönkasvusta oli 47 prosenttia, nettosiirtolaisuus lisäsi väestöä 30 prosentin verran ja syntyneiden enemmyys 23 prosentin verran.

Vieraskielisiä asukkaita (Trimble Locus -tietokannan mukaan) oli maaliskuun lopussa 49 850 ja heidän osuutensa väestönkasvusta oli 51 prosenttia ja osuus väestöstä 17 prosenttia.

Suuralueista eniten kasvoivat Suur-Tapiola ja Suur-Leppävaara 540 ja 420 asukkaalla. Vanha-Espoon väestö väheni 30 asukkaalla. Alle kouluikäisten eli 0-6-vuotiaiden määrä laski 70 lapsella, eniten Pohjois-Espoossa ja Suur-Espoonlahdessa.

Maaliskuu

Elävänä syntyneet

Kuolleet

Luonnollinen väestönlisäys

Kuntien välinen tulomuutto

Kuntien välinen lähtömuutto

Kuntien välinen netto-muutto

Maahan-muutto

Maasta-muutto

Netto-siirto-laisuus

Väestön-lisäys**

Väkiluku/ ennakko-väkiluku

2018*

762

388

374

3 622

3 630

-8

814

372

442

808

279 852

2019*

720

400

320

3 982

3 341

641

753

335

418

1 386

285 018

Muutos

-42

12

-54

360

-289

649

-61

-37

-24

578

5 166

* Ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus

** sisältää väkiluvun korjauksen

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutosten ennakkotiedoista: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Työttömyyden kasvuvauhti hidastunut

Maaliskuun 2019 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 10 736 ja työttömyysaste oli 7,5 %. Koko maan työttömyysaste oli 9,1 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 913 ja 50 vuotta täyttäneitä 3789. Naisia oli 45,4 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3382 eli 31,5 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 3383 avointa työpaikkaa.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömiä oli 6,8 % (778 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli 0,5 %-yksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 7,7 % (76 henkeä) vuodentakaista vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 15 % (599 henkeä) vuodentakaista vähemmän.

Työttömyyden lasku on hidastunut kaikissa ryhmissä, mutta voimakkaimmin alle 25-vuotiaissa ja ulkomaan kansalaisissa. Ulkomaan kansalaisten työttömyys kääntyi Espoossa laskuun vuoden 2017 helmikuussa, mutta kuluvan vuoden maaliskuussa lasku on käytännössä pysähtynyt. Ulkomaan kansalaisia oli maaliskuun lopulla työttömänä 2612.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Asuntorakentaminen Espoossa jatkuu erittäin vilkkaana

Uusia asuntoja valmistui tammi-maaliskuussa 2019 Espoon kaupungin asuntoyksikön mukaan 1886 eli yli tuhat enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloituksissa oli 834 asuntoa eli 462 vähemmän kuin vuodentakaisissa aloituksissa. Uusien kohteiden rakennusluvissa oli 1354 asuntoa. Määrä oli 262 asuntoa suurempi kuin viime vuonna.

Rakennustuotannon neljännesvuosikatsaukset: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu