Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote tammikuu 2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.1.2019 klo 10.20

Espoolaiset ovat pääosin tyytyväisiä palveluihinsa

Espoolaisten mielipiteitä palveluiden laadusta ja käsityksiä hyvinvoinnista selvitettiin syksyllä 2018 toteutetussa Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa. Yleinen palvelutyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla edellisiin vuosiin verrattuna. Parhaimmin hoidettuina pidettiin juomavettä, asuinalueiden turvallisuutta, yleistä järjestystä ja turvallisuutta, ulkoilualueita ja puistoja sekä kirjastopalveluita. Myös koulut ja liikenneolot saivat hyviä arvioita. Heikoimpia arvioita espoolaiset antoivat yritystoiminnan edistämiselle, syrjäytymisen sekä päihde- ja väkivaltaongelmien ehkäisemiselle ja omaishoidon tuelle. Kuntalaisten tyytyväisyys julkiseen liikenteeseen on laskenut huomattavasti vuodesta 2017. Parhaimmat arvosanat palveluista Espoo sai tapiolalaisilta vastaajilta.

Useimmin vastaajat olivat käyttäneet julkista liikennettä, kirjastopalveluita, terveyskeskuksen lääkäripalveluita sekä ulkoilualueita, puistoja, kuntoratoja ja muita liikuntapaikkoja. Palveluita käyttäneet vastaajat olivat pääosin yhtä tyytyväisiä tai tyytyväisempiä kuin kaikki kyselyyn vastanneet, mutta sairaalapalvelut, varhaiskasvatus, toimeentulotuki ja rakennetun ympäristön valvonta saivat palveluita käyttäneiltä heikomman arvion kuin kaikilta vastaajilta yhteensä.

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimusta on toteutettu vuodesta 1983 ja sen toteutti syksyllä 2018 Espoon kaupungin toimeksiannosta FCG.

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2018

Espoon arvioitu väkiluku vuodenvaihteessa 2018/2019 on 283 700 asukasta

Tilastokeskuksen marraskuun ennakkotietojen perusteella laskettu Espoon vuodenvaihteen 2018/2019 väkilukuarvio on 283 700 asukasta. Espoon väestö kasvoi vuoden 2018 aikana arvion mukaan 4 700 asukkaalla.

Espoon väestö oli marraskuun 2018 lopussa ennakkotietojen mukaan 283 300 asukasta

Väestö kasvoi vuoden 2018 alusta 4 250 asukkaalla, mikä on 30 asukasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Syntyneitä oli 20 ja kuolleita 100 edellisvuotta enemmän. Luonnollinen väestönlisäys oli noin 80 henkeä matalampi kuin edellisvuonna. Kuntien välinen nettomuutto oli tappiollinen 300 asukkaalla. Maahanmuutto kasvoi edellisvuodesta, sen sijaan espoolaisten muutto ulkomaille väheni. Nettosiirtolaisuus kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 400 henkilöllä.

Tammi-marraskuussa Espoon väestöä lisäsi eniten nettosiirtolaisuus, sen osuus väestönkasvusta oli 45 prosenttia, luonnollisen väestönlisäyksen osuus oli 34 prosenttia ja muutto muista kunnista lisäsi Espoon väestöä 21 prosentin verran.

Vieraskielisiä asukkaista oli rekisteritiedon**) mukaan marraskuun lopussa 48 570, 17 prosenttia koko väestöstä, ja heidän osuutensa vuoden 2018 tammi - marraskuun väestönkasvusta oli 81 prosenttia.

Marraskuu

Elävänä syntyneet

Kuolleet

Luonnollinen väestönlisäys

Kuntien välinen tulomuutto

Kuntien välinen lähtömuutto

Kuntien välinen netto-muutto

Maahan-muutto

Maasta-muutto

Netto-siirto-laisuus

Väestön-lisäys

Väkiluku/ ennakko-väkiluku

2017

2 835

1 300

1 535

16 596

15 408

1 188

3 178

1 676

1 502

4 225

278 808

2018*

2 858

1 400

1 458

16 311

15 422

889

3 464

1 557

1 907

4 254

283 298

Muutos

23

100

-77

-285

14

-299

286

-119

405

29

4 490

Lähde: Tilastokeskus

* Ennakkotieto

   ** Trimble Locus, väestö                    

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus väestönmuutosten ennakkotiedoista: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu

Työttömyys alenee edelleen, mutta vauhti hidastuu

Marraskuun 2018 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 10 485 ja työttömyysaste oli 7,4 %. Koko maan työttömyysaste oli 8,7 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 867 ja 50 vuotta täyttäneitä 3815. Naisia oli 46,1 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 3489 eli 33,3 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1846 avointa työpaikkaa.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömiä oli 10 % (1163 henkeä) vähemmän ja työttömyysaste oli 0,8 %-yksikköä alhaisempi. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 9,1 % (87 henkeä) vuodentakaista vähemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 20,6 % (904 henkeä) vuodentakaista vähemmän.

Kuukausikatsaus Espoon työttömyydestä: Työttömyys kuukausittain

Laajempi neljännesvuosittainen katsaus työllisyydestä ja työttömyydestä: Eetvartti-neljännesvuosijulkaisu